Italiano

I benefici del digiuno per l’individuo

1. Ibenefici per il corpo L’uomo è un essere creato come sintesi dell’anima e del corpo. Siccome il corpo senza l’anima non esprime nulla, non ha alcun valore umano, così

Histori Sahabët

Shpenzoi vetëm katër dërhemë për të kërkuar kënaqësinë e Zotit

Sipas transmetimit të Abdullah ibn Abasit (r.a), Hz. Aliu kishte vetëm katër dërhemë dhe ato i dhuroi të gjitha në rrugën e Allahut. Njërin dërhem e dhuroi natën, tjetrin të

Artikuj Ramazani

Të jesh falënderues ndaj mirësive

Një nga përshkrimet që i bëhet Profetit (a.s) në një rresht poezie është, “njeriu që falet, ndërkohë që të tjerët flenë”. Ishte një praktikë e vazhdueshme e Profetit (a.s) falja

Artikuj Ramazani

Agjërimi, akademia praktike e durimit

Sa herë që flasim për durimin, shohim që bëhet fjalë për një cilësi shumë të lavdëruar dhe të nevojshme për natyrën njerëzore. Ajetet dhe hadithet që flasin për këtë virtyt

Ilmihali Ramazani

AGJËRIMI VAXHIB (I DETYRUESHËM)

Agjërimi i premtimit ose zotimit (nedhr) dhe i kundërshpërblimit (keffaretit) janë të kategorisë vaxhib. Agjërimi i premtimit (dikush e quan: i besatimit) është kur personi e merr përsipër një veprim

Ilmihali Pyetje - Përgjigje

Ç’është fidja (kompensimi material)?

Fidja është detyrimi që japin njerëzit, të cilët nuk mund të agjërojnë për shkak të pleqërisë, ose për shkak të ndonjë sëmundjeje të vazhdueshme dhe të pashërueshme, duke e ushqyer

Hadith Ramazani

Të hash ose të pish me harresë gjatë agjërimit

Të hash ose të pish diçka duke harruar është diçka që njerëzit e agjërimit e hasin më shumë. Imam Neveviu dëshironte t’i lehtësonte ata që përballen me një gjendje të

Hadith

Ç’vlerë ka kjo botë në krahasim me botën tjetër?

“Kjo botë në krahasim me Ahiretin është e ngjashme me sasinë e ujit që merr dikush kur vendos gishtin në det. Le të shohë me çfarë kthehet.” Kur jeta e

Pyetje - Përgjigje

Ç’është fidja (kompensimi material)?

Fidja është detyrimi që japin njerëzit, të cilët nuk mund të agjërojnë për shkak të pleqërisë, ose për shkak të

Lexo më shumë

KUSH LIROHET NGA AGJËRIMI?

Rastet kur njeriu lirohet nga agjërimi: – Sëmundja është një prej atyre rasteve, kur njeriu lirohet nga agjërimi, nëse ajo

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]