Familja

Përgjegjësia e nënës dhe babait ndaj fëmijëve

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën

Artikuj Familja

Detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të ketë kryetari i familjes

Detyrat e kryetarit të familjes a) Masat para lindjes së fëmijës: mjedis banimi, ushqime, veshmbathje, etj. b) Praktikë dhe edukim: vënia e një emri të bukur fëmi­jës, mëkimi me gji,

Artikuj Familja

FAMILJA, shtylla themelore e kombit dhe e shtetit

Familja është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë. For­tësia dhe qëndrueshmëria e saj është edhe fortësia dhe që­ndrue­sh­mëria e kombit dhe e shtetit. Atëherë, kjo shtyllë themelore e kombit dhe

Artikuj Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen dhe të kujdeset për të nëse qeni nuk shërben për

Artikuj Islami

MOS TË BIEM PRE TË AKTUALITETIT SHOQËROR

Aktualiteti në të cilin jeton shoqëria, ndryshe e thënë, stili i jetesës i përhapur në masën e gjërë të popullsisë, është një tregues i qartë i gjendjes emocionale, shpirtërore dhe

Ilmihali Islami

ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ALLAHUT

Ekzistenca e Allahut është aq e qartë sa të mos ketë nevojë për argument. Mirëpo Krijuesi i Lartë, ekzistenca e të cilit është më e qartë se çdo gjë, për

Artikuj Ilmihali

A ËSHTË I MUNDUR MOHIMI I ALLAHUT?

Njeriu që nuk mundet ta mendojë as fshatin, vendbanimin më të vogël, pa kryeplak, si mund ta mendojë gjithë këtë gjithësi pa drejtues? Njeriu që e di se edhe një

Ilmihali Islami

NJERËZIMI DHE BESIMI NË ZOT

Është pothuaj e pamundur të gjesh në histori ndonjë popull jobesimtar. Çdo popull apo shoqëri ka besuar në një fuqi të lartë. Fundja, besimi në një fuqi të lartë përmbahet

Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen

Lexo më shumë

SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

Besimtarët janë të bindur se punët dhe veprat e tyre shënohen nga Melaiket shënues, Kiramen katibinët. Allahu i Lartësuar në

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]