I detti del Profeta Italiano

I detti del Profeta | Abu Hurairah narra che il Messaggero di Allah (ﷺ) disse

Abu Hurairah narra che il Messaggero di Allah (ﷺ) disse: Colui che dice per cento volte al giorno queste parole: “Non c’è altro dio che Allah, l’Uno e Solo, che

Italiano

BISMILAH, cominciando con il nome di Dio. Ma cosa voul dire cominciando con il nome di Dio?

Cominciando conil nome di Dio significa iniziare qualcosa di prospero, significa cercare il permesso e l’approvazione di Dio, il Creatore e il Controllore di tutte le cose, per fare quello

Ramazani

Agjërimi dhe edukimi i vetvetes

Nefsi i njeriut përbëhet nga tri fuqi, të cilat janë fuqia e epshit, fuqia e zemërimit dhe fuqia e mendjes. Fuqia e epshit është instikti themelor i njeriut, i cili

Artikuj Ramazani

Adhurimi i Profetit (s.a.s.) në netët e fundit të muajit të Ramazanit

Muaji i Ramazanit është i gjithi një muaj i begatë dhe në çdo ditë të tij gjenden mirësi të panumërta. Sidoqoftë, shohim se 10 ditët e fundit të këtij muaji

Italiano

LA RELIGIONE

In senso lessicale, la parola din, che in albanese significa religione, ha i significati: punizione, ricompensa, conto, adorazione accettabile, legge, obbedienza, ecc. Gli studiosi islamici definiscono la religione come “un

Artikuj Pyetje - Përgjigje

Çfarë vlere ka falja e namazit të natës?

Në këtë artikull të shkurtër do të shpjegojmë vlerën e namazit të natës, rëndësinë e faljes së tij dhe begatitë që fitojmë nga falja e këtij namazi. Rreth namazit të

Artikuj

Lexo, ky ishte urdhri i parë që iu shpall Profetit (s.a.s.)

Përkundër faktit se i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) nuk mori asnjë lloj edukimi dhe nuk dinte të shkruante ose të lexonte deri ditën që vdiq,

Italiano

LA FEDE ISLAMICA

L’Islam è l’ultima religione che il Dio Supremo ha inviato all’umanità. Islam significa arrendersi ad Allah, obbedire ai Suoi comandi, camminare con fermezza su una strada sicura e degno di

Pyetje - Përgjigje

Çfarë vlere ka falja e namazit të natës?

Në këtë artikull të shkurtër do të shpjegojmë vlerën e namazit të natës, rëndësinë e faljes së tij dhe begatitë

Lexo më shumë

Si ta kuptojmë cilësinë e ihsanit në adhurime?

Ihsani (përsosmëria) është më e larta nga tre nivelet e besimit dhe më e afërta me Zotin. Ihsan do të

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]