Histori Të përzgjedhura

I varfëri dhe i pasuri

Një ditë Profeti Muhamed s.a.s., ishte ulur duke biseduar me një njeri të varfër, ndërkohë në atë moment vjen një i pasur i cili nuk gjeti vend tjetër për t’u

Hadith Të përzgjedhura

Kush është trim i vërtetë

Trim i vërtetë është ai që mposht zemërimin e tij. Profeti Muhamed s.a.s në një hadith thotë:  لَيس الشَّديدُ بِالصُّرعَةِ ، إِنَّما الشديدُ الذي يَملِكُ نفسهُ عِند الغضبِ “Trim nuk

Ilmihali

Përkufizimi fetar i veprimtarisë së individit (terminologjia)

Islami i obligon myslimanët me përmbushjen e disa urdhrave dhe shmangien nga gjërat e ndaluara. Këta urdhra dhe ndalesa ndryshe quhen “teklif”, ndërsa myslimani i cili i zbaton quhet “mukel’lef”.

Ilmihali

Etapat e zhvillimit të fikhut Hanefi

Ashtu si çdo shkollë tjetër juridike, edhe kjo shkollë ka kaluar nëpër etapat e saj të zhvillimit. Nëse e analizojmë me vëmendje funksionimin e shkollës juridike hanefite, me lehtësi mund

Ilmihali

Metodologjia e Ebu Hanifes në nxjerrjen e dispozitave

Metodologjinë shkencore të nxjerrjes së dispozitave të sheriatit islam, e përcakton dhe e sqaron vetë Ebu Hanifja, kur thotë: “Unë veproj sipas Librit të Allahut, e nëse problemin nuk e

Ilmihali

Nxënësit e Ebu Hanifes

Nga Akademia e Ebu Hanifes dolën një numër i konsiderueshëm i nxënësve dhe dijetarëve shembullorë. Shumë prej tyre e përcollën gjatë tërë jetës së tij, ndërsa një numër, pasi i

Artikuj

Ç’është pendimi?

Çështja më e rëndësishme që del në pah kur flasim për pendimin është se dera e tij qëndron gjithmonë e hapur. Ai mund të bëhet me çfarëdolloj fjalësh dhe shprehish,

Ilmihali

Ebu Hanifja në krye të Akademisë

Qëllimisht po e theksojmë, qysh në fillim, se të gjithë ata që kanë shprehur dëshirë të studiojnë veprimtarinë akademike të këtij imami gjigant, detyrimisht janë dorëzuar para veprës së tij.

Pyetje - Përgjigje

Kush nuk ka të drejtë në Zekat

Pasi pamë se kujt i takon t’i jepet zekati, në vazhdim, në pika të shkurta, duhet të shohim se kush

Lexo më shumë

Si t’i fitoj lutjet e sinqerta të njerëzve?

Ibn Abbasi (r.a.) transmeton: Njëherë Profeti (a.s.) u fut në tualet dhe unë vendosa jashtë tij një enë me ujë,

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]