Fjalë të arta Të përzgjedhura

Dhjetë detyrat mbi ata që pendohen me të vërtetë

Imam Ebu Talib el-Mekkiu ka përmendur 10 detyrat mbi njerëzit që pendohen me të vërtetë në veprën e tij “Kut el-Kulub”: Është detyrë e tyre që të mos kthehen sërish

Fjalë të arta

Cilat janë tri cilësitë dalluese të mirësisë së vërtetë?

“Tri cilësi janë dalluese të mirësisë së vërtetë: 1) Mirësia ndaj prindërve, duke iu bindur atyre në formën më të mirë, duke iu përulur dhe duke shpenzuar pasurinë për ta.

Të përzgjedhura Tregime

Si ta falim namazin?

Ebu Nuajmi transmeton në veprën e tij “Hiljat al-Awlija [8.74], me një zinxhir transmetimi që shkon te Rabah ibn el-Harawi: Isam ibn Jusufi kaloi pranë Hatim el-Esamit, njëri prej mjeshtërve

Artikuj

Dhjetë llojet e adhurimit sipas Imam Gazaliut

1) Falja e namazit. 2) Nxjerrja e zekatit nga pasuria. 3) Agjërimi. 4) Haxhi. 5) Leximi i Kuranit. 6) Përmendja e Allahut në çdo situatë të mundshme. 7) Fitimi i

Artikuj

Disa lutje që lexohen në çaste vështirësie

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ “Zoti im, mëshirën Tënde shpresoj, mos më lër tek vetja ime qoftë dhe për

Artikuj Fjalë të arta

Disa qasje të rëndësishme rreth diturisë

“Ka një rëndësi tepër të madhe që të dimë se cilado qoftë dituria drejt së cilës e kemi drejtuar veten, të kemi si qëllim afrimin më tepër tek Allahu (xh.sh).”

Artikuj

Allahu nuk ua humb shpërblimin atyre që bëjnë mirë

Allahu thotë në Kuran: “Dhe Zoti i tyre iu përgjigj, ‘S’do t’ua humb kurrë punët e mira askujt prej jush, qoftë mashkull apo femër’…” Është prej mëshirës së Allahut që

Artikuj

Kthehu te Zoti yt me pendim të sinqertë

Është një hadith autentik i Profetit Muhamed (a.s), i cili përsëritet shpesh, në të cilin ai ka thënë: “Kur Allahu e do dikë, Ai thërret Xhebrailin dhe i thotë atij

Pyetje - Përgjigje

Cila është këshilla e Imam Gazaliut mbi menaxhimin e kohës?

“Ju nuk duhet ta shpërdoroni kohën tuaj ose ta përdorni atë pa pasur ndonjë qëllim; përkundrazi, ju duhet të vini

Lexo më shumë

Si ta kultivojmë cilësinë e falënderimit te vetja dhe fëmijët tanë?

Kapërcimi i sprovave Ne ecim në një rrugë të mbushur me sprova në këtë botë. Pavarësisht se kush je dhe

Lexo më shumë

Histori

Histori

Historia e profetit Sulejman a.s

Pas vdekjes së Dautit a.s, menjëherë në fron erdhi djali i tij Sulejmani a.s. “Sulejmani e trashëgoi Daudin (në misionin e tij profetik)” (Neml, 16) Ajo që trashëgoi Sulejmani a.s nga babai i tij Dauti a.s nuk është pasuria, por dijet dhe profecia. Profeti Muhamed a.s thotë në një hadith: “Ne bashkësia e profetëve nuk lëmë […]