DUAJA E UDHËTIMIT

«سبْحانَ الذي سخَّرَ لَنَا هذا وما كنَّا له مُقرنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنقَلِبُونَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى ، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى

اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هذا وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ في الأهْلِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وعْثَاءِ السَّفَرِ ، وكآبةِ المنظَرِ ، وَسُوءِ المنْقلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلدِ

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber! Subhanelledhi seh-hare lena hadha ue ma kun-na lehu mukrinin ue in-na ila Rab-bina le munkalibun. Allahumme inna nes’eluke fi seferina hadha el-birre ue’t-takua ue mine’l ameli ma terda. Allahumme heu-uin ‘alejna seferena hadha uetui an-na bu’deh, Allahumme entessahibu fis-sefer ue’l-halifetu fi’l- ehl, Allahumme in-ni e’udhu bike min ue’thais-sefer ue keabetil-mendhar ue su’ilmunkalebi fi’l-mali ue’l-ehl.

(Allahu është më i madhi! (3 herë) I Lartmadhëruar qoftë Ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Ne, me të vërtetë tek Zoti ynë do të kthehemi. O Zoti ynë, të lutemi që në udhëtimin tonë të na mundësosh të bëjmë mirësi dhe të jemi të devotshëm, të bëjmë vepra me të cilat Ti je i kënaqur. O Zoti ynë, na e lehtëso neve udhëtimin tonë dhe na e bëj të rehatshme rrugën. O Zoti ynë, Ti je shoqërues në udhëtim dhe mbrojtës i familjes sonë. O Zoti im, kërkoj që të më mbrosh nga vështirësitë e udhëtimit dhe nga kënaqësitë e tij, nga shikimet qëllimkeqe dhe nga telashet në pasuri dhe familje).

Profeti (a.s.), kur kthehej nga udhëtimi, thoshte të njëjtat fjalë dhe shtonte:

Ajibun, tajibun ‘abidun li Rab-bina hamidun.

(U kthyem me pendim dhe përkushtim, duke i bërë Zotit tonë falënderim).

(Transmeton Muslimi)

 

Postime të ngashme