Artikuj

Njeriu është një univers në përmasa të vogla

Njeriu, nëse do ta shtrije mbi një tavolinë dhe të studiohej fiziologjia e tij në përmasën e tij fizike, do të shihje se njeriu është si një univers më vete.

Aktualitet Artikuj

Urtësia në urdhrat dhe ndalesat e Allahut

Feja Islame e trajton jetën e njeriut në të gjitha drejtimet e saj, i tregon njeriut rrugët e kënaqësisë dhe të lumturisë në dynja dhe ahiret, duke u bërë orientuesi

Aktualitet Artikuj

Llojet e Tavafit

Veç tavafit të vizitës (tavafi ifada), që është ndër ruknet e haxhit, ka edhe tavafe të tjera që mund të jenë farz, vaxhib, sunet dhe nafile. Sidoqoftë, të gjithë bëhen

Aktualitet Artikuj

Kushtet e detyrimit të haxhit

Që ibadeti i haxhit të jetë i farz për një individ, së pari ky duhet të jetë mysliman, me aftësi normale mendore e të ketë mbërritur moshën e pjekurisë, të

Aktualitet Artikuj

Mirësia dhe vlera e haxhit

Haxhi ka plot dobi vetjake dhe shoqërore. Më kryesoret janë këto që vijojnë: haxhi mundëson që individit t’i falen mëkatet dhe zemra e tij të pastrohet prej gjynaheve. Profeti i

Artikuj Ilmihali

HAXHI- PËSHKRIMI DHE RËNDËSIA

Haxhi ka kuptimin e të synuarit, të orientuarit. Sidoqoftë, nuk është e saktë që kjo të merret në kuptimin e synimit absolut apo të drejtimit abstrakt. Haxh quhet të vizituarit

Aktualitet Artikuj

Mendimet e Bajramit

Muajt që i prijnë Ramazanit, të cilat vijnë me mbarësi dhe begati, janë si shenjat dhe lajmëtaret se në horizont duken ditët e qeta, të heshtura, e të bekuara por

Aktualitet Artikuj

Sadakaja e Fitrit

Sadakaja që i është ngarkuar të japë çdo mysliman që i ka mundësitë gjatë muajit të Ramazanit për secilin prej pjesëtarëve të familjes së tij, quhet sadakaja e Fitrit. Në

Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen

Lexo më shumë
SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

Besimtarët janë të bindur se punët dhe veprat e tyre shënohen nga Melaiket shënues, Kiramen katibinët. Allahu i Lartësuar në

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]