Familja

Rëndësia e folesë familjare për një komb të përsosur

Përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis nga fami­lja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët e lidhur dorë për dorë për këtë qëllim. Nisur nga kjo, edukimi duhet

Familja

Edukata familjare dhe ndikimi në jetën tonë

Nëse s’jemi të kënaqur nga gjendja e sotme e botës, nëse disa negativitete na ngulen në shpirt si heshtë, nëse s’jemi të kë­naqur prej atyre që e kanë përgatitur këtë

Artikuj Islami

Të ndyshosh jetën tënde me mësimet e Kuranit dhe Muhammedit a.s

Besimtar i mirë është ai i cili jetën e tij e jeton në bazë të një plan-programi dhe jo të jetoj si të vijë. Vetë urdhëresat ditore apo dhe vjetore

Artikuj

Drejt botës sonë

Në epoka të ndryshme, në pjesë të ndryshme të botës, shumë njerëz kanë dalë me tezën e reformimit dhe rindërtimit nën emra dhe tituj të ndryshëm. Pretendime të tilla kanë

Artikuj Familja

Të jesh i mëshirshëm në çdo situatë që ndodhesh

Si në shembullin e Hz. Ejjubit (shih Kur’ani, Enbija, 21/83), Kur’ani nënvizon domosdoshmërinë e mbështetjes së njerëzve te mëshira e Allahut përballë problemeve të ndryshme. Po, të mbështetesh në mëshirën

Artikuj Familja

Fëmijët, stolitë e jetës së kësaj bote

Duke u shprehur si më poshtë, Kur’ani, thekson se, në kup­tim të përgjithshëm, pasuria dhe fëmijët janë stoli dhe madhë­shti e jetës së kësaj bote dhe na kujton se s’duhen

Artikuj

Morali i Lartë i Profetit Muhamed (s.a.s)

Profeti (s.a.s.) thotë kështu: “Unë jam dërguar vetëm për të plotësuar moralin e lartë!”[1] Dhuntitë e jashtë­za­konshme të Zotit për ne dhe mundësitë tona që mund t’i zhvillojmë. Po, ne

Artikuj

Jetesa e planizuar dhe e principializuar

Eshtë shumë me rëndësi që, qysh në krye, të mund ta sho­him dhe vlerësojmë jetën tonë si një katalog principesh dhe ta jetojmë atë si të tillë. Po, të mund

Pyetje - Përgjigje

SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

Besimtarët janë të bindur se punët dhe veprat e tyre shënohen nga Melaiket shënues, Kiramen katibinët. Allahu i Lartësuar në

Lexo më shumë

Sa herë dhe ku përmendet emri i Profetit Muhamed a.s. në Kuran?

Emrin Muhamed ia ka ngjitur gjyshi i Tij, Abdulmutalib. Kur e kanë pyetur përse i ka vënë atë emër, është

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]