Artikuj Ekstra

Brezi pret një dorë shpëtimtare

Brezi ynë është duke përjetuar një prej periudhave më depresive. Braktisja, e cila ka shekuj që vazhdon e pandryshuar dhe fatkeqësitë njëra brenda tjetrës i dhanë të gjitha frytet brenda

Artikuj Ilmihali

Pastërtia është gjysma e besimit

Pastrimi i kryer para fillimit të namazit është çelësi i namazit, për rrjedhojë, personi që nuk e ka bërë këtë pastrim, do të thotë se nuk ka hyrë dot në

Artikuj Ilmihali

Kuptimi dhe rëndësia e pastrimit dhe pastërtisë

Në shumë ajete të Kuranit, në hadithet dhe jetën shembullore të Profetit është qëndruar me këmbëngulje mbi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e pastrimit dhe të pastërtisë. Janë sjellë një sërë kriteresh

Familja

Përgjegjësia e nënës dhe babait ndaj fëmijëve

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën

Artikuj Familja

Detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të ketë kryetari i familjes

Detyrat e kryetarit të familjes a) Masat para lindjes së fëmijës: mjedis banimi, ushqime, veshmbathje, etj. b) Praktikë dhe edukim: vënia e një emri të bukur fëmi­jës, mëkimi me gji,

Artikuj Familja

FAMILJA, shtylla themelore e kombit dhe e shtetit

Familja është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë. For­tësia dhe qëndrueshmëria e saj është edhe fortësia dhe që­ndrue­sh­mëria e kombit dhe e shtetit. Atëherë, kjo shtyllë themelore e kombit dhe

Artikuj Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen dhe të kujdeset për të nëse qeni nuk shërben për

Artikuj Islami

MOS TË BIEM PRE TË AKTUALITETIT SHOQËROR

Aktualiteti në të cilin jeton shoqëria, ndryshe e thënë, stili i jetesës i përhapur në masën e gjërë të popullsisë, është një tregues i qartë i gjendjes emocionale, shpirtërore dhe

Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen

Lexo më shumë

SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

Besimtarët janë të bindur se punët dhe veprat e tyre shënohen nga Melaiket shënues, Kiramen katibinët. Allahu i Lartësuar në

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]