Gratë e Parajsës- Hatixheja r.a 

 

Në një hadith, Profeti s.a.s. njëherë përmendi katër gratë e parajsës:

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

I Dërguari i Allahut s.a.s. vizatoi katër vija në tokë, pastaj ai s.a.s. tha: “A e dini se çfarë është kjo?” Sahabët r.a. u përgjigj: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri”. Ai s.a.s. pastaj tha: “Gratë më të mira të Xhenetit janë Hatixhe bint Khuvejlid, Fatime bint Muhamedi, Merjem bint ‘Imran dhe Asiya bint Muzahim, gruaja e Faraonit”.

(Musned Ahmed)

1. Sejjidatina Hatixhe Bint Khuvejlid r.a.
خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة

Merjemja, e bija e Imranit, ishte më e mira prej grave (të botës së kohës së saj) dhe Hatixheja është më e mira prej grave (të këtij kombi).

(Sahih El-Buhari) 

 Emri i Sejjidatina Hatixhes është sinonim dhe i pandashëm nga emërimi plot ngjarje i të dërguarit të fundit s.a.s. Ajo ishte personi i parë që përqafoi Islamin dhe e kishte parashikuar ardhjen e kësaj feje.

Kur Resulullahu s.a.s. erdhi tek ajo në gjendje të tronditur nga prania e melekut Xhibril a.s ishte ajo që e bindi dhe e ngushëlloi se ai do të ishte i sigurt dhe Zoti nuk do ta braktiste kurrë një njeri të sjellshëm si ai. Ajo e qetësoi Resulullahun s.a.s, siç transmetohet nga Imam Muslimi në një hadith, duke thënë: “Pasha Allahun, Allahu nuk do t’ju poshtërojë kurrë. Pasha Allahun, ju urdhëroni lidhjet së bashku, flisni të vërtetën, mbani barrën e të tjerëve, ndihmoni të varfërit, mirëpritni mysafirët dhe ndihmoni të goditurit e merituar!

Ajo u gëzua shumë kur kushëriri i saj Uaraka bin Naufal, një murg i krishterë, i tha asaj lajmin se burri i saj, Muhamedi a.s., do të ishte i dërguari i fundit i Zotit kur të dëgjonte takimin e jashtëzakonshëm. Ato vitet e hershme të profetësisë ishin më të vështirat pasi morën reagim brutal edhe nga familja e tyre. Ata u bojkotuan dhe mbi të ishin dhunuar fizikisht dhe verbalisht. Ajo ishte aq e fortë mendërisht dhe emocionalisht sa ishte shtylla e forcës së Profetit.

Hatixheja dihej gjithashtu se ishte me ndikim financiar dhe shoqëror, sepse ajo ishte filantropia më e madhe e Islamit gjatë atyre kohërave të vështira. Pra, nuk është për t’u habitur kur ajo u emërua si mishërimi i një gruaje të suksesshme në të dy botët.

Ajo përfaqësoi lidership cilësor dhe sipërmarrje të madhe. Kjo mund të shihet në rrëfimet përpara ardhjes së zbulesës së parë, kur ajo drejtoi kompaninë e saj tregtare që udhëtoi larg nga Arabia deri në tokat romake në Syam për të bërë biznes. 

Ajo zgjodhi vetëm burra të besueshëm për ta përfaqësuar, njëri prej të cilëve ishte i riu Muhamed s.a.s. vetë për të siguruar transaksione të pastra dhe të ndershme pa asnjë korrupsion apo mashtrim.

Hatixheja r.a. fitoi vendin e saj në zemrën e Resulullahut s.a.s. i cili shpesh e përmendte atë. Ai e përmendte emrin e Sayydatina Hatixhes në çdo rast; duke i folur për virtytet e saj kujtdo që shihte. Ajo ishte gjithashtu e dashur për Allahun dhe engjëllin Xhibril. Një herë Xhibrili erdhi te Pejgamberi s.a.s. dhe tha:

يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

“O i Dërguari i Allahut, ja ku po vjen Hatixheja me një gjellë me zierje, ushqim dhe pije. Kur ajo të arrijë para jush, përshëndeteni atë me paqe në emër të Zotit të saj dhe mua. Përgëzoje atë për një pallat në Xhenet të bërë me kallamishte, ku nuk do të ketë turbullira, as lodhje.”

(Sahih El-Buhari) 

 Jo vetëm kaq, dashuria e pamasë e Resulullahut s.a.v. për Hatixhen r.a. ishte e dukshme edhe pas vdekjes së saj; ai kurrë nuk i harroi ata që ishin pranë saj. Ai shpesh therte një dele dhe ua dërgonte pjesë miqve të Hatixhes së tij të dashur r.a.

Dikur Sejjidatina Aishja r.a. u pyet nga Resulullahu s.a.w. rreth Hatixhes r.a. për të cilën ai u përgjigj:

قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس

“Ajo besonte në mua kur askush tjetër nuk besonte, ajo pranoi (thirrjen time për të vërtetën) kur njerëzit më refuzonin dhe më mbështeti financiarisht kur të tjerët më mohonin.”

(Musned Ahmed)

Largimi i saj ishte një goditje e madhe për Resulullahun s.a.s. dhe besimtarët. Ajo përmendej gjithmonë mes tyre dhe i mungonte shumë. Viti i vdekjes së saj ishte i njëjti vit kur Ebu Talibi, xhaxhai i Profetit, u largua nga kjo botë. Ai vit u quajt “Viti i pikëllimit”. Sejjidatina Hatixheja r.a. kishte ndikuar pozitivisht dhe në shumë mënyra në jetën e Resulullahut s.a.s. Ajo ishte dashuria e tij e parë dhe mbështetësi i tij më i madh në thirrjen e të tjerëve në Islam. Deri më sot, ka vëllime librash që flasin për Sejidatina Hatixhe r.a. dhe virtytet e saj. Ajo ishte mishërimi në këmbë i sinqeritetit, trimërisë, vetëmohimit dhe dashurisë që do të ndiqej gjithmonë nga shumëkush.
 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: