Një kurë për depresionin

Pejgamberi s.a.s, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, për shkak se ai ishte Rahmet al-Alamin (Mëshirë për botët), i tha sahabëve të tij:

“Unë do t’ju jap një thesar nga thesaret e Xhenetit, thuaj: “La hawla wala Kuwwata illa bil lahi Al ‘Aliyyil Adheem (Nuk ka forcë apo fuqi, përveç Allahut, Më të Lartit të Plotëfuqishmit). .'”

ا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ

Muhamedi s.a.s, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë se dhikri i ‘La hawla wala Kuvwata illa bil lahi Al ‘Aliyyil Adheem ‘ do  t’ju lehtësojë nga pesha e mendimit se kemi fuqinë për të ndryshuar gjërat që  mund të na ndodhin.  

Fati nuk është në duart tuaja, kështu që kur pohon se je i pafuqishëm dhe se TË GJITHA çështjet janë në dorën e ALLAHUT, çështja kthehet tek Allahu, Rregulluesi më i mirë i punëve!

Kurdoherë që ndiheni të trishtuar, të dëshpëruar, të stresuar apo edhe thjesht të pakënaqur, përsërisni ‘La hawla wala Kuwwata illa bil lahi Al ‘Aliyyil Adheem ‘ pa pushim për lehtësim të menjëhershëm. 

SubhanAllah, ju mund të shihni në fakt, pikërisht para syve tuaj, stresin dhe trishtimin duke u zbutur nga personi që e reciton atë. Një shenjë se po funksionon është se personi do të marrë frymë thellë. Pikërisht në atë moment Allahu ua hoqi peshën nga supet. A mund ta ndryshoni situatën tuaj aktuale që po ju shkakton gjithë këtë stres? Jo? Atëherë pse të shqetësoheni për këtë? Pse të mos kthehesh tek Allahu dhe të thuash “O Allah, unë nuk kam fuqi ta ndryshoj këtë, O Allah Ti ke fuqi të plotë ta ndryshosh këtë, O Allah, atëherë ma ndrysho këtë mua sepse Ti je Më i Larti, i Plotfuqishmi.”

 

Postime të ngashme