Familja

Qëllimi i martesës

Familja nuk është fabrikë e prodhimit të fëmijëve, siç e mendojnë disa autorë. Familja është pjesa më jetësore e sho­qërisë dhe embrioni i parë i çdo kombi. Për rrjedhojë, Lexo më shumë

Artikuj

Drejt botës sonë

Në epoka të ndryshme, në pjesë të ndryshme të botës, shumë njerëz kanë dalë me tezën e reformimit dhe rindërtimit nën emra dhe tituj të ndryshëm. Pretendime të tilla Lexo më shumë