Përgjegjësia e nënës dhe babait ndaj fëmijëve

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën e mirësive dhe bu­kurive tuaja, kurse të gjitha negativitetet, në shtyllën e të këqia­ve dhe shëmtive. Në një hadith të tij që përmbahet te Buhariu […]Lexo më shumë

Detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të ketë kryetari i familjes

Detyrat e kryetarit të familjes a) Masat para lindjes së fëmijës: mjedis banimi, ushqime, veshmbathje, etj. b) Praktikë dhe edukim: vënia e një emri të bukur fëmi­jës, mëkimi me gji, planifikimi i shpenzimeve dhe edukimit sipas moshës dhe veçorive të tjera personale. c) Ndjenja e përgjegjësisë në edukim. d) Të mëdhenjtë e familjes duhet të jenë […]Lexo më shumë

FAMILJA, shtylla themelore e kombit dhe e shtetit

Familja është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë. For­tësia dhe qëndrueshmëria e saj është edhe fortësia dhe që­ndrue­sh­mëria e kombit dhe e shtetit. Atëherë, kjo shtyllë themelore e kombit dhe e shtetit nuk duhet lënë kurrsesi pa plan dhe pa projekt. Sepse një nënvleftësim në këtë çështje konsiderohet nën­vleftësim në emër të të gjithë një […]Lexo më shumë

Detyrat tona ndaj fëmijëvë

1) Përgatitja e mjedisit të edukimit Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen të jetë po i tillë. Sigurisht, çdo fëmijë formësohet sipas mjedisit, dhe në njëfarë kuptimi, konsiderohet fëmija i atij mjedisi. Në krye të ele­menteve të mjedisit në fjalë vjen […]Lexo më shumë

Qëllimi i martesës

Familja nuk është fabrikë e prodhimit të fëmijëve, siç e mendojnë disa autorë. Familja është pjesa më jetësore e sho­qërisë dhe embrioni i parë i çdo kombi. Për rrjedhojë, ajo s’ë­shtë as inkubator, as mjet për të këna­qur dëshirat trupore që ka çdokush. Fa­milja është një institucion i shenjtë. Kurse vija më e shquar e […]Lexo më shumë

O Ti, që je bilbili i mbarë epokës së trëndafilit!

O Ti, që je bilbili i mbarë epokës së trëndafilit! Ti, lajmëtari i ringjalljes në grimëçastin e vdekjes! Ti, burim i dinjitetit të kulluar prej heroizmash historikë! Ti, krijesë mitologjike që na vjen duke rrjedhur prej thelbit të popullit dhe që, për t’i dhënë atij majanë e formimit, shndërrohesh sërish, që të kthehesh sërish tek […]Lexo më shumë

Rëndësia e folesë familjare për një komb të përsosur

Përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis nga fami­lja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët e lidhur dorë për dorë për këtë qëllim. Nisur nga kjo, edukimi duhet filluar nga familja që të mbetet i qenë. Po qe se familja nuk është ngri­tur mbi parime edukative, as shoqëria nuk mund të mendohet të […]Lexo më shumë

Edukata familjare dhe ndikimi në jetën tonë

Nëse s’jemi të kënaqur nga gjendja e sotme e botës, nëse disa negativitete na ngulen në shpirt si heshtë, nëse s’jemi të kë­naqur prej atyre që e kanë përgatitur këtë mjedis e që, pastaj, i kanë sendërtuar të gjitha këto gjëra, cilat janë zgji­dhjet dhe pro­pozimet tona? Sigurisht, e kemi të domos­do­shme t’i dimë të […]Lexo më shumë

Drejt botës sonë

Në epoka të ndryshme, në pjesë të ndryshme të botës, shumë njerëz kanë dalë me tezën e reformimit dhe rindërtimit nën emra dhe tituj të ndryshëm. Pretendime të tilla kanë qenë gjithmonë kontradiktore, me një përjashtim i cili përqafon gjithë krijimin, realitetin e fshehur që gjendet pas tij, njerëzimin dhe jetën. Kjo është pa dyshim […]Lexo më shumë