A ka ndonjë dua (lutje) për të gjetur gjërat e humbura?

Transmetohet se Abdullah bin Omer (r.a) ka thënë: “Një person i cili ka humbur një plaçkë, pasi të falë dy rekate namaz, le të lutet kështu:

اَللَّهُمَّ رَبَّ الضّآلَّةِ وَهَادِىَ الضَّآلَّةِ رُدَّ عَلَىَّ ضآَلَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطاَنِكَ فَاِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَاءِكِ

“Allâhumme rabbe’d-dâlleti ve hâdije’d-dâlleti, rudde alejje dâlletî bi kudratike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

Kuptimi:

“O Zoti i të humburve dhe Udhëzuesi në rrugën e drejtë i atyre të cilët kanë humbur rrugën! Më kthe (gjërat të cilat kam humbur) me fuqinë dhe forcën Tënde! Sepse ato janë prej mirësisë dhe dhuntisë Tënde!”

Për të gjetur një plaçkë e cila është vjedhur ose ka humbur, duhet të lutet 25 çdo ditë në këtë formë; “Jâ xhâmi’annâsi li-jeumin lâ rajbe fihi innallahe lâ juhlif-ul mi’âd ixhma’ bejni ve bejne (emrin e gjësë së humbur). (Ibn Abidin).

Postime të ngashme