Koment

Shpëtoje veten nga litari i epshit dhe i zemërimit!

“Brenda teje janë ndërthurur tipare të kafshëve, egërsirave dhe të engjëjve. Shpirti është realiteti i thelbit tënd, ndërkohë që të tjerat janë të huaja për ty, të janë huazuar. prandaj,

Koment

I Pari, i Fundmi, i Dukshmi, i Padukshmi në Thellësi

Allahu (xh.sh.) ka pafundësisht emra. Mirëpo katër janë emrat kryesorë rreth të cilëve mund të shtillen të gjithë të tjerët. Këta janë emrat Euuel, Ahir, Dhahir dhe Batin. I pari

Fjalë të arta Koment

“Nuk kam kohë”…

Togfjalëshi “nuk kam kohë për…” nuk duhet thënë asnjëherë. Secilit nga ne i dhurohet çdo ditë e njëjta sasi kohe dhe nëse nuk mund të bëjmë diçka, nuk është për

Artikuj Koment

Të folurit është një mirësi!..

Sipas rrëfimit të Ebu Hurejres, Profeti (paqja qoftë mbi Të!) ka thënë: «Fjala e bukur është sadaka!» Të folurit është një privilegj specifik për njeriun. Çdo gjallese i është dhuruar

Artikuj Fjalë të arta

Përsiatja të shpie në besim

Do të dëshiroja, që njerëzit të çajnë rrethimin nga muret e betonit dhe të bëhen dëshmitarë të aventurës së zogjve të pulës, që pasi kanë mbushur ditët, çukisin lëvozhgën për

Artikuj Koment

Askush nuk është i ngjashëm me Të!

Për ne është e pamundur, të krijojmë përfytyrim të caktuar për Të. Më së shumti që njeriu mund të kuptojë, është që askush nuk është si Ai, më së tepërmi

Artikuj Koment

Padrejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë njësoj… ose drejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë ndryshe…

Ne si popull kemi një shprehje të urtë që thotë: “Mos i fut të gjithë në një thes”. Mund të duket si një shprehje e thjeshtë në pamje të parë,

Artikuj Koment

Disa fjalë rreth urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja

Kurani fisnik ndërmjet të tjerave na urdhëron që të kapemi fort pas së mirës dhe të luftojmë pandërprerë kundër së keqes. Kurani i thërret më të aftët, më të moralshmit,

Pyetje - Përgjigje

Si ta organizojmë ditën tonë në përputhje me rregullat e Islamit?

Allahu nuk dëshiron prej nesh që ta braktisim këtë botë dhe as ahiretin. Allahu dëshiron prej nesh që në rrethin

Lexo më shumë

Ç’është hipokrizia dhe cilat janë shenjat e saj?

Njëra prej cilësive që sahabët i frikësoheshin më së shumti ishte hipokrizia. Thuhet se njëri prej tabiinëve kishte takuar rreth

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]