Artikuj Pyetje - Përgjigje

 Si ta ruajmë pasurinë?

E gjithë pasuria e tokës dhe qiejve i përket vetëm Allahut. Ai i jep kujt të dojë në sasinë që dëshiron. Pasuria konsiderohet si mjet jetese në këtë botë dhe

Pyetje - Përgjigje

Çfarë përfshin adhurimi?

Dikush shkoi te Profeti (a.s) dhe filloi t’i fliste rreth një gruaje, e cila falej shumë, agjëronte dhe jepte shumë sadaka. Por kjo grua kishte një ves të keq, ajo

Kuran

Lutjet e Kuranit (1)

Lutja është një nga adhurimet më të rëndësishme në Islam, madje ajo është konsideruar si thelbi i adhurimit. Lutja është thelbi i adhurimit, sepse lutësi shpreh qartazi nevojën, përuljen e

Artikuj Hadith

Profeti (a.s) dhe vuajta e urisë

Ndodh shpeshherë që kur mendojmë për figurën e të Dërguarit të Allahut, të flasim për mënyrën se si ai e adhuronte Zotin, për dashurinë e madhe që kishin njerëzit për

Artikuj

Veprat e mira dhe shikimi i njerëzve

Hasan Basriu (v. 110 hixhri) ka thënë: “Njerëzit që kemi takuar prej brezave të mëparshëm, sa herë që ishte e mundur, përpiqeshin t’i bënin veprat e mira në privatësi.” Gjithësecili

Artikuj

Atë ditë do të pyeteni për mirësitë e kësaj bote

Kuptimi i disa haditheve të Profetit Muhamed (s.a.s) është i lidhur ngushtë me  rrethanat në të cilat ai jetoi. Ne duhet të kemi gjithnjë parasysh jetën që ai zgjodhi të

Artikuj Të përzgjedhura

Dijetari i cili jepte 100 dërhem çdo muaj

Një dijetari i ishte përcaktuar të merrte një shumë prej 100 dërhemësh çdo muaj nga thesari i shtetit. Atij i mjaftonin të ardhurat e tjera që kishte, kështu që kishte

Artikuj Hadith

Sinqeriteti i një çasti është fitim i përjetësisë, por sinqeriteti është i vështirë

Sinqeriteti është një nga gradët shpirtërore më të larta që mund të arrijë njeriu. Flasim shpesh për sinqeritetin dhe ndonjëherë e marrim si të mirëqenë fitimin e kësaj cilësie, por

Pyetje - Përgjigje

 Si ta ruajmë pasurinë?

E gjithë pasuria e tokës dhe qiejve i përket vetëm Allahut. Ai i jep kujt të dojë në sasinë që

Lexo më shumë

Çfarë përfshin adhurimi?

Dikush shkoi te Profeti (a.s) dhe filloi t’i fliste rreth një gruaje, e cila falej shumë, agjëronte dhe jepte shumë

Lexo më shumë

Histori

Histori

Historia e profetit Sulejman a.s

Pas vdekjes së Dautit a.s, menjëherë në fron erdhi djali i tij Sulejmani a.s. “Sulejmani e trashëgoi Daudin (në misionin e tij profetik)” (Neml, 16) Ajo që trashëgoi Sulejmani a.s nga babai i tij Dauti a.s nuk është pasuria, por dijet dhe profecia. Profeti Muhamed a.s thotë në një hadith: “Ne bashkësia e profetëve nuk lëmë […]