Tags : urtesi

Urtësia e zekatit

Është krejt normale që njerëzit nuk janë të barabartë në të mirat e kësaj jete dhe pikërisht për këtë arsye gjithherë ndihet nevoja e ndihmës reciproke mes njerëzve në përgjithësi dhe mes besimtarëve islamë në veçanti. Në këtë segment, urtësitë nga detyrueshmëria e zekatit janë të shumta, por më thelbësoret janë: Me dhënien e zekatit […]Lexo më shumë

Cilat ishin përpjekjet dhe zelli i Profetit (s.a.s.) dhe i

Kjo është një nga specifikat që duhet shpjeguar si një temë krejtësisht më vete, të cilën jam përpjekur edhe më parë ta paraqes në formë të pjesshme, veçanërisht duke u përqendruar në aspektin e sahabeve në lidhje me këtë temë. Në fakt, unë jam nga ata që e pranojnë se dhënia e nja dy shembujve […]Lexo më shumë

Çfarë mësova në jetë…

Mësova se shkolla më e mirë në botë është pranë këmbëve të një të moshuri. Mësova se sikur një njeri i vetëm të më thotë: “Ma mbushe ditën” dhe mua më mbushet dita. Mësova se të përgjumet një foshnjë në krahë, është ndër ndjenjat më paqësore në botë. Mësova se është më mirë të jesh […]Lexo më shumë

Çfarë kanë thënë të diturit?

-Për atë që nuk ka sjellje, nuk ka dije. Për atë që nuk ka durim, nuk ka din (fe) dhe për atë që nuk ka mëshirë, nuk ka afrim pranë Allahut. -Shpirtrat tuaj janë të çmuar dhe çmimi i tyre i vetëm është Parajsa, prandaj mos i shisni për asgjë tjetër. -Po të mos të […]Lexo më shumë

Shprehje të ndryshme

Dëshpërimi është çmimi që duhet të paguajmë kur caktojmë një qëllim të paarritshëm. Mërzinë e ka lindur përtacia. Të gjesh shkakun e zemërimit është thuajse njësoj si të gjesh ilaçin e tij. Mendja dhe zemra janë dy fusha paralele e dashamirëse të njëra-tjetrës; nuk mund të zgjerohet njëra pa u zgjeruar tjetra dhe nuk mund […]Lexo më shumë

Mrekullia në krijimin e maleve

“Ai i ka krijuar qiejt pa shtylla të dukshme, ka vënë male të palëvizshme në Tokë, që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndarë në të gjithfarë gjallesash. Ne zbresim ujin nga qielli dhe nëpërmjet tij, kemi bërë të mbijë çdo lloj i mirë (bime).” (Lukman, 10) “A nuk jua kemi bërë Tokën si shtrat […]Lexo më shumë

Vorbulla e egoizmit (1)

Vorbulla e egoizmit Egoizmi ka shumë lloje si ai i buruar prej diturisë, i dalë në shesh me anë të pasurisë dhe pushtetit, i fryrë e i zmadhuar me anë të bukurisë, etj. Meqë asnjëri prej këtyre atributeve s’është pasuri personale e njeriut, çdo pretendim në këtë çështje është quajtur një pretekst dhe ftesë ndaj […]Lexo më shumë

Këshilla të arta…

Llukmani i urtë ka thënë: “O biri im! Bota është si një det i thellë, prandaj shumë njerëz fundosen në të. Anija jote le të jetë frika ndaj Allahut, timoni – besimi në Allahun, kurse lopatat e lundrimit – shpresa e fortë në Krijuesin e gjithësisë, Allahun (xh.sh). Me besimin tek Allahu arrihet sistemi më […]Lexo më shumë

Kushtet e Besimit Islam

Kushtet e Besimit islam. “Amentu bil’lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel’jevmil’ahiri ve bil’kaderi hajrihi ve sherr-rrihi minAllahi Teala. Lexo më shumë

Nga mençuria e popujve

Gjëja më e shtrenjtë është ajo që ke fituar duke derdhur djersë. Atje ku ka shumë barëra të këqija, ka pak bereqet; atje ku ka shumë fjalë, ka pak mençuri. Budallallëku dhe mendjemadhësia rriten në të njëjtën pemë. Në shtëpinë e të verbëtit edhe çalamani është i fuqishëm. Mos e këput nyjën e miqësisë, sepse […]Lexo më shumë