Nga mençuria e popujve

Gjëja më e shtrenjtë është ajo që ke fituar duke derdhur djersë.

Atje ku ka shumë barëra të këqija, ka pak bereqet; atje ku ka shumë fjalë, ka pak mençuri.

Budallallëku dhe mendjemadhësia rriten në të njëjtën pemë.

Në shtëpinë e të verbëtit edhe çalamani është i fuqishëm.

Mos e këput nyjën e miqësisë, sepse nëse vjen rasti ta lidhësh përsëri, atëherë do të krijohen nyje.

Është më mirë t’i meritoni nderet dhe të mos i gëzoni ato, sesa t’i gëzoni dhe të mos i meritoni.

Megjithëse bota është plot vuajtje, ajo është gjithashtu plot me shembuj për kapërcimin e tyre

Postime të ngashme