Kushtet e Besimit Islam

Kushtet e besimit në fenë islame janë gjashtë:

آٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

Amentu bil’lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel’jevmil’ahiri ve bil’kaderi hajrihi ve sherr-rrihi minAllahi Teala. Eshhedu en la ilahe il’lAllah, ve eshhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu.”

I besova:

1. Allahut

آمَنْتُ بِاللّٰهِ

Amentu bil-lahi  

2. Melekëve të Tij,

وَ مَلَائِكَتِهِ  

Ve melaiketihi

3. Librave të Tij,

وَ كُتُبِهِ

Ve kutubihi  

4. Profetëve të Tij,

وَ رُسُلِه

Ve rusulihi  

5. Ditës së fundit,

وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

Vel jeumil Ahiri

6.        Në përcaktimin e Zotit (Kader dhe Kada) që e mira dhe e keqja vijnë prej Tij.

 Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij”.

وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى  أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

ve bil’kaderi hajrihi ve sherr-rrihi minAllahi Teala. Eshhedu en la ilahe il’lAllah, ve eshhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu”

Postime të ngashme