Tags : islam

Cilat ishin përpjekjet dhe zelli i Profetit (s.a.s.) dhe i

Kjo është një nga specifikat që duhet shpjeguar si një temë krejtësisht më vete, të cilën jam përpjekur edhe më parë ta paraqes në formë të pjesshme, veçanërisht duke u përqendruar në aspektin e sahabeve në lidhje me këtë temë. Në fakt, unë jam nga ata që e pranojnë se dhënia e nja dy shembujve […]Lexo më shumë

A e zhduk përparimi i qytetërimit nevojën për fenë?

Armiqtë e fesë pretendojnë se kuptimi i fesë është i sajuar nga njerëzit si një shprehje dobësie ose mirënjohjeje. Gjykimi i tyre mund të përmblidhet kështu: Në gjithësi ekzistojnë disa dukuri që s’ua kuptojmë të fshehtën, që s’i zgjidhim dot me ligjet e kimisë dhe fizikës. Ja, pra, për t’u gjetur një zgjidhje këtyre dukurive […]Lexo më shumë

A është vetë njeriu që bën mëkat duke iu nënshtruar

Në Kuran është deklaruar se Vullneti i Përgjithshëm i përket vetëm Zotit. Gjithashtu dihet edhe se njeriut i është dhënë një vullnet i pjesshëm. Në këto kushte, në rastin e njeriut që kryen mëkat, a është vetë njeriu që bën mëkat duke iu nënshtruar vullnetit të vet, apo është Vullneti i Përgjithshëm i Zotit që […]Lexo më shumë

“Kë ta shmang nga rruga e drejtë, nuk drejtohet më;

  Në Kuran thuhet: “Kë ta shmang nga rruga e drejtë, nuk drejtohet më; kë ta drejtoj në rrugë të drejtë, nuk ndahet më prej saj.”[1] Po ashtu: “Njeriut i dhashë mendje e gjykim, vullnetin ia lashë në dorë të vet, veçanërisht i tregova se ç’është rruga e drejtë e ç’është rruga e shtrembër. Le […]Lexo më shumë

Trokit pareshtur tek ajo derë..

Trokit pareshtur tek ajo derë.. Një njeri i ditur për vite me radhë u jepte nxënësve mësime për besimin e drejtë. Dhe me të vërtetë i udhëzonte. Dhe në atë mënyrë saqë arrijnë të shohin me sytë e zemrës. Vjen një kohë e nxënësit e kuptojnë se cili ishte vendi i destinuar për mësuesin e […]Lexo më shumë

A mos të jem një rob që falënderon shumë?

A mos të jem një rob që falënderon shumë? Nga pasardhësit e Profetit (a.s.) Hz. Ata thotë: “Një ditë shkuam me Abid ibn Umejrin tek Hz. Aishe (r.a). Megjithëse mes nesh kishte perde, arritëm të bisedonim. Pas pak, Abid ibn Umejri tha: “O Aishe! A na tregon ndonjë gjë të habitshme nga sjelljet e Profetit.” […]Lexo më shumë

Jeta e vërtetë

Jeta është, në fëmijëri, një bulëzim dhe hare, në rini, tensionim metafizik dhe shpirt përpjekjeje e lufte, në pleqëri, emërtimi i të mbeturit gjallë me dëshirën për t’u takuar me miqtë. Por sa e hidhur është që syri mohues e pa jetën herë një komedi e, herë një tragjedi dhe e vrau mendimin e kënaqësisë […]Lexo më shumë

Vorbulla e egoizmit (1)

Vorbulla e egoizmit Egoizmi ka shumë lloje si ai i buruar prej diturisë, i dalë në shesh me anë të pasurisë dhe pushtetit, i fryrë e i zmadhuar me anë të bukurisë, etj. Meqë asnjëri prej këtyre atributeve s’është pasuri personale e njeriut, çdo pretendim në këtë çështje është quajtur një pretekst dhe ftesë ndaj […]Lexo më shumë

Kushtet e Besimit Islam

Kushtet e Besimit islam. “Amentu bil’lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel’jevmil’ahiri ve bil’kaderi hajrihi ve sherr-rrihi minAllahi Teala. Lexo më shumë