Të plotësosh detyrimet

Abdullah Ibn Mubarek, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë:

“Kush fal dymbëdhjetë rekate namaz në ditë, ka plotësuar detyrimet tij ndaj namazit;

Kush agjëron tre ditë të çdo muaji, ka plotësuar detyrimin e tij ndaj agjërimit;

Kush lexon çdo ditë njëqind vërsete nga Kurani, ka plotësuar detyrimin e tij ndaj leximit;

Kush jep lëmosh në mëngjesin e ditës së Xhuma, ka plotësuar detyrimin e tij ndaj lëmoshës.”

Përshtati: Veton N. Tulla

© URTËSI.AL

Postime të ngashme