Tags : fjale te arta

Fjalë të arta

-Njerëzit më të gëzuar në këtë botë janë ata, të cilët shohin atë që posedojnë dhe nuk shohin atë që nuk posedojnë. -Nuk është e domosdoshme të thoni çdo gjë që dini, por është e domosdoshme të dini çdo gjë që thoni. -Nëse dëgjoni zilen e celularit, ju nxitoni që ta hapni atë, sepse dikush […]Lexo më shumë

Thënie të arta

-Të jesh i ngadaltë drejt qëllimit tënd, është më mirë sesa të jesh i shpejtë, por pa asnjë qëllim. -Kërkoni falje, sepse në kërkimin e faljes ka mirësi, lehtësim dhe largim të sprovave. -Nëse dëshiron që të jesh udhëheqës mbi të tjerët, së pari duhet të jesh udhëheqës i vetes tënde dhe nëse nuk mund […]Lexo më shumë

Thënie të mençura

“Bartësi yt për tek Allahu (xh.sh) është sexhadja e namazit tënd. Vendi i vetëm i sigurt në këtë tokë të prishur, është sexhadja e namazit tënd.” “Njerëzit i ndërrojnë fytyrat e tyre për çdo ditë, prandaj mos tento ta kërkosh vlerën tënde në fytyrat e tyre.” “Për çfarë po luftojmë Për çfarë po brengosemi? E […]Lexo më shumë

Trokit pareshtur tek ajo derë..

Trokit pareshtur tek ajo derë.. Një njeri i ditur për vite me radhë u jepte nxënësve mësime për besimin e drejtë. Dhe me të vërtetë i udhëzonte. Dhe në atë mënyrë saqë arrijnë të shohin me sytë e zemrës. Vjen një kohë e nxënësit e kuptojnë se cili ishte vendi i destinuar për mësuesin e […]Lexo më shumë

Jeta e vërtetë

Jeta është, në fëmijëri, një bulëzim dhe hare, në rini, tensionim metafizik dhe shpirt përpjekjeje e lufte, në pleqëri, emërtimi i të mbeturit gjallë me dëshirën për t’u takuar me miqtë. Por sa e hidhur është që syri mohues e pa jetën herë një komedi e, herë një tragjedi dhe e vrau mendimin e kënaqësisë […]Lexo më shumë

Vorbulla e egoizmit (1)

Vorbulla e egoizmit Egoizmi ka shumë lloje si ai i buruar prej diturisë, i dalë në shesh me anë të pasurisë dhe pushtetit, i fryrë e i zmadhuar me anë të bukurisë, etj. Meqë asnjëri prej këtyre atributeve s’është pasuri personale e njeriut, çdo pretendim në këtë çështje është quajtur një pretekst dhe ftesë ndaj […]Lexo më shumë

Disa këshilla nga Omeri (r.a)

-Mos u fut në rrugë të shtrembër nga nami i dikujt. -Mos gjyko njeri vetëm me mënyrën se si kryen namazin dhe agjërimin; më mirë vështro në drejtësinë dhe mençurinë e tij. -Ai që di të ruajë të fshehtat e tij është i aftë të kontrollojë punët e tij. -Ki frikë nga personi që e […]Lexo më shumë

Thënie rreth diturisë

Hz. Aliu i tha nxënësit të tij Kumejlit: “O Kumejl! Dija është më e mirë se pasuria. Dija të ruan ty, ndërsa pasurinë duhet ta ruash ti. Dija është gjykuese, ndërsa pasuria e gjykuar. Harxhimi e pakëson pasurinë, dija shtohet duke e shpërndarë.” Fetih el-Musuliu ka thënë: “A nuk vdes një i sëmurë nëse nuk […]Lexo më shumë