• August 10, 2020
  1. Home
  2. Fjalë të arta

Category: Fjalë të arta

Thënie të arta

Thënie të arta

-Prej shenjave të pleqërisë është, kur të shkëputesh nga e tashmja dhe njerëzit e saj, duke u ndjerë si i huaj, kur të jetosh i vetmuar në të kaluarën dhe të humbësh fuqinë për të…

Read More
Thënie të arta

Thënie të arta

-Jeta në tërësi është shkollë. Të gjithë njerëzit janë mësues, prandaj mos e injoro të mësuarit prej tyre. Këtë mund ta arrish, duke analizuar dhe pasuar sukseset e tyre dhe duke iu shmangur rënieve dhe…

Read More
Fjalë të arta

Fjalë të arta

-Njerëzit më të gëzuar në këtë botë janë ata, të cilët shohin atë që posedojnë dhe nuk shohin atë që nuk posedojnë. -Nuk është e domosdoshme të thoni çdo gjë që dini, por është e…

Read More
Thënie të arta

Thënie të arta

-Të jesh i ngadaltë drejt qëllimit tënd, është më mirë sesa të jesh i shpejtë, por pa asnjë qëllim. -Kërkoni falje, sepse në kërkimin e faljes ka mirësi, lehtësim dhe largim të sprovave. -Nëse dëshiron…

Read More
Thënie mbi lumturinë

Thënie mbi lumturinë

-Lumturia duket gjithmonë e vogël, kur ti e mban vetëm për vete. Ndaje atë me të tjerët dhe do ta kuptosh menjëherë se sa e madhe dhe e çmuar që është ajo. -Lumturia nuk qëndron…

Read More
Thënie të mençura

Thënie të mençura

“Bartësi yt për tek Allahu (xh.sh) është sexhadja e namazit tënd. Vendi i vetëm i sigurt në këtë tokë të prishur, është sexhadja e namazit tënd.” “Njerëzit i ndërrojnë fytyrat e tyre për çdo ditë,…

Read More
Pesha e fjalës

Pesha e fjalës

-Ndër dy fjalë që mund të përdorësh, zgjidh atë që është më e thjeshta. -Madhështia e mendimit le të lindë e mishëruar bash në madhështinë e shprehjes. -Atë fjalë që nxjerr nga goja jote e…

Read More
Edukimi përmes punës

Edukimi përmes punës

-Njëra prej detyrave të edukimit në ditët tona është t’u ngulitet në shpirt fëmijëve edukata e punës dhe bashkëjetesa në kolektiv. -Gjatë gjithë jetës sime e kam dashur me shpirt si punën mendore, ashtu edhe…

Read More
Thënie të mençura

Thënie të mençura

-Vlera e vërtetë e një njeriu nuk matet në momentet e rehatisë dhe të ecjes normale të gjërave, por në momentet e sfidave dhe kontradiktave. -Jini të vullnetshëm për të pranuar, pranimi i asaj që…

Read More
Thënie të mençura

Thënie të mençura

-Është e vështirë të jesh i durueshëm, por të humbasësh shpërblimin e durimit është akoma më e rëndë. -Për aq kohë sa të kesh zemrën e pastër, do të flasësh të vërtetën. -Heshtja në disa…

Read More