Fjalë të arta

-Njerëzit më të gëzuar në këtë botë janë ata, të cilët shohin atë që posedojnë dhe nuk shohin atë që nuk posedojnë.

-Nuk është e domosdoshme të thoni çdo gjë që dini, por është e domosdoshme të dini çdo gjë që thoni.

-Nëse dëgjoni zilen e celularit, ju nxitoni që ta hapni atë, sepse dikush kërkon të lidhet me ju. Veproni kështu edhe kur të dëgjoni ezanin. Zoti i të gjithë njerëzve dhe i gjithçkaje dëshiron të takohet me ju. Sipas përkushtimit do të jetë edhe përgjigja.

-Mençuri do të thotë ta njihni atë që dëshironi të bëni. Aftësi do të thotë të dini si ta bëni atë që dëshironi. Sukses do të thotë ta bëni atë që dëshironi.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: