Thënie të mençura

“Bartësi yt për tek Allahu (xh.sh) është sexhadja e namazit tënd. Vendi i vetëm i sigurt në këtë tokë të prishur, është sexhadja e namazit tënd.”

“Njerëzit i ndërrojnë fytyrat e tyre për çdo ditë, prandaj mos tento ta kërkosh vlerën tënde në fytyrat e tyre.”

“Për çfarë po luftojmë Për çfarë po brengosemi? E tërë kjo botë është e kotë dhe gënjeshtare, prandaj nuk ka asgjë në të, për të cilën do ia vlente të flijohemi.”

“Të ngrihesh në lartësinë e hënës është shumë më e lehtë, sesa të ngrihesh një shkallë të vetme më lart me moralin tënd.”

“Frika nga dështimi është arma që vret çdo përpjekje drejt suksesit ende pa lindur.”

 

Mustafa Mahmud

Postime të ngashme