• September 28, 2020

“Para se të flisni pyesni veten…?”

“Para se të flisni pyesni veten: Ajo që do të them është e sjellshme, është e nevojshme, është e vërtetë, është më mirë se heshtja?”

Postime të mëparshëm

Sunduesi

Postime të rradhës

Burimet themelore të trashëgimisë sonë kulturore