Të hash ose të pish me harresë gjatë agjërimit

Të hash ose të pish diçka duke harruar është diçka që njerëzit e agjërimit e hasin më shumë. Imam Neveviu dëshironte t’i lehtësonte ata që përballen me një gjendje të tillë duke përmendur një hadith në lidhje me këtë çështje nën titullin e çështjeve që lidhen me agjërimin. Deklarata e Profetit është shumë e qartë: “Nëse dikush nga ju ha ose pi diçka duke harruar se po agjëron, le ta përfundojë agjërimin e tij, sepse Allahu e ka bërë të hajë dhe të pijë”.

Do të thotë se ngrënia ose pirja e diçkaje duke harruar nuk dëmton dhe zhvlerëson agjërimin. Është e nevojshme që një person i tillë të ndalojë të hajë dhe të pijë në momentin që mban mend ose i kujtohet se po agjëron dhe ta përfundojë atë ditë agjërueshëm.

Edhe nëse një agjërues harron dhe ha ose pi diçka disa herë në ditë, agjërimi i tij nuk zhvleftësohet. Në fakt, rrëfehet një incident interesant në lidhje me çështjen:

Një burrë erdhi te Ebu Hurejre (r.a) dhe i tha:

– U ngrita në mëngjes me qëllim të agjërimit por hëngra dhe piva duke harruar që isha agjërueshëm. Çfarë mendoni ju, a është shfuqizuar agjërimi im?

Ebu Hurejre i tha: Jo, nuk e dëmton agjërimin.

Ai vazhdoi më tej: – Pastaj, shkova të vizitoj dikë. Unë hëngra ushqimin që ai solli duke harruar.

Ebu Hurejre i tha: Nuk ka rëndësi; agjërimi juaj nuk është zhvleftësuar.

Burri vazhdoi sërish: – Pastaj shkova të vizitoj një mik tjetër. Kam harruar që po agjëroja dhe hëngra diçka edhe atje.

Këtë herë Ebu Hurejre i tha: Duket se ju jeni dikush që nuk është mësuar të agjërojë!

Natyrisht, ngrënia ose pirja duke harruar nuk e zhvlerëson agjërimin, por është e nevojshme që një agjërues të ketë një gatishmëri dhe disiplinë tjetër të vullnetit. Prandaj, është e nevojshme të jeni më të kujdesshëm në ditët e para gjatë agjërimit.

Megjithëse disa studiues janë përpjekur ta shtjellojnë çështjen, është një fakt i qartë se hadithet e mësipërme dhe hadithe të ngjashme tregojnë se ngrënia dhe pirja duke harruar nuk do ta zhvlerësojnë agjërimin.

Çfarë mësojmë nga ky hadith?

  1. Mëshira dhe bujaria e Allahut ndaj robërve të Tij është e madhe.
  2. Harresa eliminon përgjegjësinë.
  3. Nëse një person ha ose pi diçka duke harruar, agjërimi i tij nuk do të zhvleftësohet nëse është një agjërim vullnetar apo farz. Ai duhet të pranojë atë që ha dhe pi si një ushqim nga Allahu dhe ta përfundojë agjërimin e tij. Meqenëse agjërimi nuk është i pavlefshëm, as kada (agjërimi për një ditë) dhe as keffarah (agjërimi për gjashtëdhjetë e një ditë në fund) nuk bëhen të nevojshme.

Postime të ngashme