Ç’vlerë ka kjo botë në krahasim me botën tjetër?

“Kjo botë në krahasim me Ahiretin është e ngjashme me sasinë e ujit që merr dikush kur vendos gishtin në det. Le të shohë me çfarë kthehet.”

Kur jeta e përjetshme në ahiret krahasohet me jetën e përkohshme në botë, ky hadith tregon qartë se sa e shkurtër dhe e pavlefshme është jeta që jetojmë në këtë botë. Jeta në ahiret është një det i gjerë, por jeta në këtë botë është po aq pak sa uji që mbetet në gisht që zhytet në këtë det.

Një fakt tjetër që duhet të mësojmë nga ky hadith është si vijon: Të gjitha të mirat, pasuria, gradat dhe postet që merren në botë janë të përkohshme. Një person që i ka ato nuk duhet të mburret ose të krenohet me to. Përkundrazi, siç është përmendur edhe në hadithet e mëparshme, jeta e vërtetë është jeta në ahiret. Kjo botë është fusha e ahiretit. Në ahiret njeriu do të korrë gjithçka që mbjell këtu. Për ta thënë shkurt, kjo botë e përkohshme, e cila është e fundme, dhe jeta e përjetshme që është e pafund, janë shumë të ndryshme për sa i përket vlerës për tu krahasuar.

Çfarë mësojmë nga ky hadith?

  1. Jeta e përjetshme në ahiret dhe jeta në botë janë shumë të ndryshme.
  2. Të gjitha llojet e mallrave, pronës, pasurisë, gradave dhe posteve të botës janë të përkohshme.
  3. Jeta në këtë botë është fusha e ahiretit.

Postime të ngashme