Pesë mirësi që jepen në Ramazan

Sipas transmetimit të Xhabir ibn Abdullahut (r.a), Profeti (a.s) ka thënë:

“Bashkësisë sime i është dhënë në Ramazan pesë gjëra që nuk u ishin dhënë bashkësive të tjera.”

“E para: Kur vjen nata e parë e muajit të Ramazanit, Allahu i madhëruar i sheh ata me mëshirën e Tij. Kur Allahu e sheh dikë me mëshirën e Tij, Ai nuk e dënon kurrë atë.

E dyta: Kundërmimi i gojës së agjëruesit është më i këndshëm sesa aroma e parfumit më të mirë.

E treta: Çdo ditë e natë engjëjt kërkojnë falje te Allahu për personat që agjërojnë.

E katërta: Atë ditë, Allahu i jep urdhër Xhenetit dhe thotë: ‘O Xhenet, bëhu gati dhe zbukurohu për robërit e Mi, ata janë gati të marrin pushimin e tyre nga lodhja e dynjasë dhe të vijnë drejt mëshirës dhe bujarisë Sime.

E pesta: Kur vjen dita e fundit e Ramazanit, Allahu i fal të gjithë robërit e Tij që kanë agjëruar.”

Njëri nga shokët e tij e pyeti të Dërguarin e Allahut: “A është kjo e fundit Nata e Kadrit?

Ai i tha: “Jo, a nuk e sheh se punëtori e merr shpërblimin e tij pasi të ketë përfunduar  të gjithë punën?”

Postime të ngashme