Si ta ruajmë dritën e Ramazanit pasi të ketë mbaruar muaji?

Një nga çelësat për të ruajtur atë që kemi arritur është në synimet që ne bëjmë para se të mbarojë muaji. Ne duhet të bëjmë nijete të prera për të bërë mirë në muajin Sheval dhe më gjerë. Ne gjithashtu duhet ta lusim Allahun të ruajë dhe shtojë dhuratat që Ai na ka dhënë. Ne duhet të jemi të qëndrueshëm në pjesëmarrjen tonë në tubime dhe mësime, të qëndrueshëm në recitimin tonë të Kuranit, ndërsa reflektojmë mbi kuptimet e tij dhe të qëndrueshëm në recitimin tonë të ‘dhikreve’ me praninë e zemrës. Ne gjithashtu duhet të zgjedhim shoqëri më të mirë dhe të ulemi në prani të njerëzve të cilëve u është dhënë dritë.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: