Si ta kuptojmë realitetin e zemrës brenda nesh?

Për qeniet njerëzore, ekzistojnë dy lloje botësh. E para është bota materiale, të cilën mund ta shohim me sy dhe ta prekim me duar. Së bashku me të, ekziston një botë tjetër (batin) të cilën ne nuk mund ta shohim dhe as ta prekim. Në këtë botë të fshehur, shpirti jeton, zemra rreh, lindin dëshirat, shpresat dhe dëshirat gjejnë krahë, gëzim dhe hidhërim, dashuri dhe urrejtje, vetëmohim dhe emocione të tjera kultivohen. Gjëja magjepsëse është se bota jonë e fshehtë të cilën ne as nuk mund ta shohim dhe as ta prekim është bota jonë reale. Për sa kohë që punon, personi qëndron gjallë, ata marrin të gjitha të drejtat në shoqëri, kur nuk funksionon më, personi shpallet i vdekur dhe të drejtat e tyre pushojnë së ekzistuari.

Ashtu si trupi i dukshëm i njeriut është herë i shëndetshëm dhe herë i sëmurë, edhe shpirti herë është i shëndetshëm dhe herë bëhet i sëmurë. Ashtu si gripi, ethet dhe sëmundjet e tjera vijnë nga sëmundjet e trupit, po kështu edhe hidhërimet dhe zemërimi, egoizmi, mendjemadhësia, shtirja dhe kotësia nga sëmundjet e zemrës.

Mënyra gjithëpërfshirëse e jetës sipas Islamit

Për shkak se Islami është një mënyrë gjithëpërfshirëse e jetës, ai nuk ka shpërfillur asnjërën nga këto dy botë. Na ka dhënë udhëzime për sëmundjet e jashtme, gjithashtu na ka dhënë vendime për sëmundjet e fshehura. Për jetën tonë të jashtme, ka dhënë veprime të tilla të shkëlqyera si lutjet, agjërimi, zekati; na ka përmbajtur edhe prej veprimeve të këqija. Në mënyrë të ngjashme, për jetën tonë të brendshme, ka dekretuar disa atribute të bukura për ne dhe na ka përmbajtur nga ato të shëmtuarat. Vendimet e akteve të jashtme janë objekt i fushës së fikhut, vendimet që lidhen me veprimet e brendshme shpjegohen në fushën e tasavvufit.

Realiteti i Zemrës

Lënda e tasavvufit, pra, lidhet me botën e zemrës që është e fshehur prej nesh, por që ka një rëndësi të madhe për ne. Lind pyetja, çfarë është zemra? Nëse pyesim mjekët, do të marrim përgjigjen se zemra është një copë mishi në gjoksin e qenies njerëzore, e cila pompon gjak. Por zemra për të cilën flitet në tasavuf është e ndryshme nga kjo copë mishi. Në kuptimin shpirtëror, zemra dhe shpirti janë dy forca që Krijuesi krijoi me zemrën e jashtme. Ashtu si sytë mund të shohin, veshët mund të dëgjojnë dhe duart mund të prekin, kështu që një copë mishi që është zemra është në gjendje të dëshirojë. Në kuptimin shpirtëror, zemra është pikërisht kjo forcë e aftë të krijojë emocione dhe dëshira të ndryshme.

Tasavvufi na mëson se kjo botë e fshehur e zemrës është themeli i botës së jashtme. Bërja dhe mosbërja e qenieve njerëzore varet nga kjo, nëse bota e zemrës është e drejtë, nëse sistemi i saj është në rregull, krijohen dëshirat e duhura në të. Nëse emocionet e duhura lindin në zemër, personi mbetet i shëndetshëm, nëse bota e zemrës fillon të shpërbëhet, jeta e jashtme e personit gjithashtu fillon të shpërbëhet.

Për të shëruar Zemrën

Trajtimi (islami) i zemrës është i domosdoshëm. Nëse dëshironi shpëtim në ahiret dhe mirëqenie në këtë botë, ndreqni zemrën tuaj. Pas adhurimeve të detyrueshme (farz) filloni të kaloni më shumë kohë në veprime vullnetare, në leximin e Kuranit. Shumë njerëz kalojnë më shumë kohë në adhurim, por ata nuk kanë shumë njohuri fetare. Ata duhet të fitojnë njohurinë e fenë. Shërimi i sëmundjeve të zemrës është njohja fetare, përkujtimi i Allahut dhe shoqëria e njerëzve të Allahut.

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: