Vështirësitë tejkalohen më lehtë me anë të lutjes

Ndryshe nga nocionet e tjera të lutjes që shpesh zvogëlohen në thjesht dëshira ose lista dëshirash, duaja është shumë më e thellë. Në fakt, shumë prej duave më të fuqishme në Kuran nuk përmbajnë as një kërkesë drejtuar Zotit. Në vend të kësaj, ato janë shprehje përulëse të së vërtetës si përgjigje e sprovës dhe e mundimit. Për shembull, kur Profeti Ejjub (as) u prek me sëmundje të rëndë dhe varfëri ai thirri, “Në të vërtetë, fatkeqësia më ka prekur mua dhe Ti je Më i Mëshirshmi i mëshiruesve”.

Në traditën islamike, du’a-të përfaqësojnë një medium për individët që të përpiqen kundër kaosit që gjejnë në jetë, duke njohur të vërtetat prapa saj që sjellin rregull. Është një metodë me të cilën besimtarët gjejnë kuptim që forcon strukturat e tyre themelore të besimit si një mjet për të përballuar ngjarjet që ndodhin në jetën e tyre.

Psikologjia klinike njeh rëndësinë terapeutike të ndryshimit të strukturave të besimit të një pacienti që përjeton sëmundje mendore. Një nga metodat më të përdorura të psikoterapisë quhet Terapia e Njohjes së Sjelljes (CBT). Është një terapi e krijuar për të inkurajuar besime dhe sjellje pozitive ndërsa ndryshon ato negative: “(ai) është në thelb një program bashkëpunues dhe i individualizuar që i ndihmon individët të identifikojnë mendime dhe sjellje të padobishme dhe të mësojnë ose të mësojnë aftësi dhe zakone më të shëndetshme”.

Postime të ngashme