Dhjetë shenjat e moralit të bukur

Jusuf b. Esbat ka thënë: Këto janë dhjetë shenjat e moralit të bukur:
1. të mos kundërshtosh shokun tënd,
2. të jeshë i drejtë,
3. të mos kërkosh të metat e të tjerëve,
4. të metat e të tjerëve ti shohësh si të mira,
5. të jesh i gatshëm të pranosh gabimet e tua dhe të kërkosh falje,
6. të durosh vuajtjet që mund të përballesh,
7. të kritikosh veten tënde,
8. të jesh i vetëdijshëm për të metat e tua dhe jo për atë të tjerëve,
9. të jesh i buzëqeshur edhe me të riun edhe me plakun,

10. të jesh fjalëmbël si me ata që janë poshtë dhe lart teje me pozitë në shoqëri.

Ihjau Ulumi’d Din

© URTËSI.AL

Postime të ngashme

%d bloggers like this: