Me cilin nga adhurimet barazohet sjellja e mirë?

“Një besimtar do të arrijë me sjelljen e tij të mirë gradën e atij që falet gjatë natës dhe agjëron ditën.”

Veprat e adhurimit zakonisht ndahen në dy si farz (i detyrueshëm) dhe nafile (suplementare). Adhurimet farz janë adhurime të urdhëruara nga Allahu në Kuran dhe çdo besimtar duhet t’i kryejë ato personalisht. Nuk ka asnjë vepër tjetër adhurimi apo vepër të mirë që të zëvendësojë veprat farz. Nëse një person do të kishte aq shumë pasuri sa bota dhe do ta harxhonte tërë pasurinë e tij për një namaz farz dy rekatësh që nuk mund ta kryente, nuk do të konsiderohej se kishte paguar borxhin e tij, nëse Allahu nuk ia fal atë gjë. Prandaj, agjërimi dhe namazi i përmendur në hadith janë agjërim nafile dhe namaze që i kryejmë me qëllim që të fitojmë pëlqimin e Allahut megjithëse nuk jemi të detyruar t’i kryejmë ato. Profeti e konsideroi agjërimin nafile dhe namazin e falur natën të barabartë me sjelljen e mirë, në mënyrë që të tregojë se sjellja e mirë është shumë e vlefshme në sytë e Allahut.

Adhurimi më i pranueshëm i natës është zgjimi në pjesën më të ëmbël të gjumit dhe kryerja e namazeve tehexhud për hir të Allahut. Adhurimi më i pranueshëm i ditës është agjërimi, pavarësisht nga nxehtësia e verës edhe nëse dikush ndihet shumë i etur. Në fakt, fraza “një person që agjëron gjatë ditës” në hadithin e mësipërm është si më poshtë në Muwatta të Imam Malikut: “një person i cili agjëron edhe nëse ndihet shumë i etur në vapën e mesditës” (Husn el-Khuluk 6)

Ta themi shkurtimisht, një person fiton shpërblime të mëdha duke u marrë vesh mirë me njerëzit, domethënë duke i trajtuar me mirësi, duke mos vepruar me arrogancë, duke mos qenë i dhunshëm, duke mos u zemëruar, duke shmangur dëmtimin e tyre, duke qenë i durueshëm para veprimeve të tyre të këqija dhe duke pasur një fytyrë të qeshur.

Çfarë mësojmë nga ky hadith?

  1. Sjellja e mirë është tipari më dallues i një besimtari.
  2. Një besimtar fiton sevabe kur sillet mirë me njerëzit ashtu si ata që agjërojnë dhe falin namaz për hir të Allahut.

Postime të ngashme