Tags :ali zaimi

Artikuj

Libri ynë, Kur’ani

Nga Ali Zaimi Kurani është manuali më i mrekullueshëm i mesazheve dhe ligjeve hyjnore. Ai është kodi që zgjidh enigmën e jetës, është çelësi i të vërtetave që qëndron Lexo më shumë

Artikuj

Feja Islame

Nga Ali Zaimi Islami është feja e fundit që Zoti i Lartë i ka dërguar njerëzimit. Islam do të thotë t’i dorëzohesh Allahut, t’i bindesh urdhrave të Tij, të ecëLexo më shumë

Artikuj

Besimi

Nga Ali Zaimi Besim (iman) si kuptim fjale, do të thotë bindje e fuqishme dhe e palëkundur në qenien dhe drejtësinë e diçkaje. Në terminologjinë Islame, besimi është identiteti i pranimit të Lexo më shumë

Artikuj

Besimi në Librat Hyjnorë

Nga Ali Zaimi  Besimin në të gjithë librat hyjnorë të dërguar nga Allahu mëpërmjet profetëve, Feja Islame e konsideron si një prej shtyllave besimore  dhe kusht për tu quajtur mysliman. Lexo më shumë