Ruhuni nga zilia, ajo i shkatërron sevabet

Hased (zili shkatërruese) do të thotë të dëshirosh që të hiqet një bekim që Allahu i ka dhënë personit që kemi zili. Allahu e urdhëroi Profetin e Tij të kërkonte strehim tek Ai nga e keqja e ziliqarit kur ai e ka zili. Allahu thotë:

“Thuaj:” Kërkoj strehim tek (Allahu)…

Dhe nga e keqja e ziliqarit kur ai ka zili.’ ”

[el-Felek 113]

Ajo që nënkuptohet me “kur ai ka zili” është kur ai shfaq atë që ndjen zili në zemrën e tij dhe vepron në të, dhe zilia e tij e bën atë të bëjë diçka të keqe për atë të cilin e ka zili.

Si ta kuptojmë zilinë?

1 – Kur një person dëshiron që bekimi t’i hiqet dikujt tjetër, edhe nëse nuk i vjen atij; përkundrazi nuk i pëlqen që Allahu të bekojë dikë tjetër dhe kjo e shqetëson atë.

2 – Aty ku dëshiron që bekimi t’i hiqet dikujt tjetër sepse ai e dëshiron atë, me shpresën se do t’i vijë atij.

3 – Aty ku ai dëshiron për veten e tij një bekim si ai që ka dikush tjetër, pa dashur që ai të merret nga personi tjetër. Kjo është e lejueshme dhe nuk quhet hased, por quhet ghibtah.

Ziliqari e dëmton veten në tri mënyra?

1 – Ai fiton mëkatin sepse hasedi është haram.

2 – Është një sjellje e keqe para Allahut, sepse ajo që në të vërtetë do të thotë është urrejtja e Allahut duke i bekuar robërit e Tij dhe kundërshtimi i asaj që bën Allahu.

3 – Ai vuan për shkak të shqetësimit të tepërm dhe ngarkon veten e tij.

Postime të ngashme