Mëshira Ime ka përfshirë çdo gjë

Allahu (xh.sh) e ka ndarë mëshirën e Tij në njëqind pjesë. Njërën prej këtyre mëshirave e ka zbritur mes njerëzve, xhindëve dhe mes kafshëve. Me këtë mëshirë ata mëshirohen mes vete, madje edhe kafshët e egra mëshirojnë të vegjlit e tyre, ndërsa Allahu ka mbajtur për Vete 99 mëshirat e tjera për t’i mëshiruar robërit e Tij në Ditën e Gjykimit.” (Buhariu dhe Muslimi)

Një ndër krijesat më të dhimbsura, më të mëshirshme në tokë është nëna. Nëna mëshiron të voglin e saj, në çdo rast, në çdo vend, në çdo kohë. Allahu e ka vendosur këtë ndjenjë në zemrat e nënave, pa bërë dallim mes tyre.

“Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë.” (Araf, 7/156)..

Postime të ngashme