Ç’na mëson Profeti (a.s) për sa i përket pendimit?

“Betohem tek Allahu se unë kthehem me pendim tek Ai më shumë se shtatëdhjetë herë në ditë!”

  1. Njeriu duhet ta marrë veten në llogari çdo ditë dhe të përpiqet të gjejë gabimet dhe mëkatet e tij. Pastaj, ai duhet të kthehet tek Allahu duke menduar për ato mëkate dhe të kërkojë nga Ai që ta falë atë.
  2. Shihet se Profeti e respektoi shumë Allahun dhe dha një shembull për umetin e tij në lidhje me këtë çështje.
  3. Nëse Profeti pendohej më shumë se shtatëdhjetë herë në ditë megjithëse është i mbrojtur nga kryerja e mëkateve dhe të gjitha gabimet e tij të së kaluarës iu falën, ne duhet të pendohemi të paktën po aq sa ai çdo ditë, pasi që jemi të përfshirë në mëkate.
  4. Pendimi është një mundësi për një mysliman që të rinovohet dhe pastrohet. Është një bekim i madh për robërit e Allahut. Dera e pendimit është e hapur deri në frymën e fundit.

Postime të ngashme