Kush mund të urdhërojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja?

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja.

Sipas Sufjan Theuriut (r.a) një person duhet të plotësojë tre kushte, që të urdhërojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja.

1- Të tregohet i butë me të gjithë ata që i urdhëron për të mirë dhe i ndalon nga e keqja.

2- Të jetë i drejtë, domethënë që fillimisht të ketë urdhëruar veten e tij me ato që u flet të tjerëve.

3- Të jetë plotësisht i ditur rreth asaj që urdhëron dhe ndalon.

Postime të ngashme