Kur’ani dhe Shkenca: Trajektoret

“Dhe Ai është i Cili ka krijuar natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e secili noton në orbitën e tij.” (Enbija/33) “(Trupat qiellorë) Ata të gjithë notojnë secili në një orbitë.” (Jasin/40)

Me të vërtetë, në mekanikën qiellore të sotme, pothuajse të gjithë e dimë se çdo trup qiellor ka një trajektore dhe një ekuacion të kësaj trajektore, edhe pse nuk mund të dimë detajet më të imta të saj.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: