Kur’ani dhe shkenca: Më shumë se tre dimensione

“Dhe nxitoni në rrugën (që të udhëheq) drejt faljes nga Zoti juaj dhe drejt xhenetit të gjerë sa hapësira e qiejve dhe i tokës, i përgatitur për të devotshmit.” (Al-I Imran/133)

Nëse toka dhe qiejt janë gjerësia e diçkaje, d.m.th. nëse hapësira tredimensionale që njohim është vetëm një gjerësi, do të nevojiten lartësi dhe gjerësi tjetër për xhenetin për të cilin flitet. Pika nuk ka dimension. Vija ka vetëm një dimension. Sipërfaqja është dydimensionale. Vëllimet që njohim janë tredimensionale. Ndërsa Kurani me frazën e tij “një xhenet i gjerë sa hapësira e qiejve dhe tokës” flet për dimensione më shumë se tre që nuk ia dimë numrin.

Postime të ngashme