Dituria sipas Gazaliut

Dituria është burimi i lumturisë si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën dhe mbi të gjitha është ndër punët më të mira. Vlera e çdo gjëje arrihet të kuptohet si pasojë e saj.

Përfitimet e diturisë në lidhje me botën e përtejme janë afrimi me Zotin e Botrave, arritja e horizontit ëngjëllor dhe afrimiteti me ta, për sa i përket përfitimeve të kësaj bote janë, respekti, vlerësim…

|Imam Gazali|
Ihjau Ulumi’d Din
 
Përktheu: Marius Tafani

Postime të ngashme

%d bloggers like this: