Katër gjërat që Omeri r.a. pëlqente më shumë

Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

E kam shijuar ëmbëlsinë e adhurimit në katër gjëra:

E para: në kryerjen e detyrimeve ndaj Zotit të madhërishëm,

E dyta: duke qëndruar larg asaj që e ka ndaluar Zoti i madhërishëm,

E treta: në urdhërimin për të mirë duke synuar shpërblimin e Zotit të madhërishëm,

E katërta: në ndalimin e së keqes duke iu frikësuar zemërimit të Zotit të madhërishëm.

 

Përshtati: Veton N. Tulla

© URTËSI.AL

Postime të ngashme