Shëndeti dhe koha e lirë, dy mirësitë e humbura

Është e qartë se shëndeti dhe koha janë të rëndësishme për adhurimin, bërjen e veprave të mira dhe bamirësisë, me fjalë të tjera për përpjekjen tonë në rrugën e Zotit. Sidoqoftë, dy bekimet e mëdha që njeriu mendon se do të vazhdojnë, një ditë e kupton se ai kishte gabuar duke parë që ato papritmas u zhdukën, janë shëndeti dhe kohë e lirë. Ekzistojnë disa shprehje dhe fjalë të urta për shëndetin që përdoren në të gjitha gjuhët dhe ato shpjegojnë mjaftueshëm rëndësinë e tij. Ajo që ka rëndësi është të vlerësojmë vlerën e shëndetit jo duke përdorur fjalë të këndshme, por duke e përdorur atë siç duhet.

Koha e lirë po bëhet një bekim gjithnjë e më i vështirë për t’u gjetur, veçanërisht në aspektin e fesë dhe punës. Sidomos njerëzit që vuajnë nga jeta e përditshme e zhurmshme, e shpejtë, e trazuar dhe e lodhshme e qyteteve të mëdha e vlerësojnë vlerën e kohës së tyre të lirë shumë më mirë. Njerëzit e epokës moderne që kalojnë ditët e tyre me ngutje dhe nxitim dhe netët e tyre duke parë televizor kanë aq shumë nevojë për kohën e lirë saqë kjo mangësi vihet re edhe në botën e tyre të vakët shpirtërore.

Shëndeti dhe koha e lirë fitohen në masën që ato përdoren për t’u afruar më tepër me Zotin. Përndryshe ato janë krejtësisht të humbura sepse nuk është e mundur të rimarrim asnjë sekondë që kalon. “Koha është një shpatë”; nëse dikush nuk i kushton vëmendje, do ta presë. Shëndeti është gjithashtu një bekim vlera e të cilit kuptohet pasi humbet.

Të jesh i kujdesshëm dhe i përpiktë në lidhje me përdorimin e atyre dy bekimeve në rrugën e afrimit me Allahun është kushti i parë dhe themelor për t’u larguar nga shumica që nuk i vlerëson ato dhe për të fituar në sprovën e jetës.

Çfarë mësimesh nxjerrim nga hadithi?

  1. Nëse shëndeti dhe koha e lirë përdoren me mençuri, ato do të thonë lumturi në të dy botët për njeriun.
  2. Shumë njerëz e humbin kohën e tyre në gjëra të padobishme dhe shëndetin e tyre në gjëra të dëmshme. Ata nuk mund t’i vlerësojnë ato dy bekime të mëdha.
  3. Islami dëshiron që ne të përdorim kohën dhe shëndetin siç duhet, sepse jeta mund të përdoret vetëm një herë në këtë botë.

Postime të ngashme