Vlera e madhe e diturisë

Imam Hasan el- Basriu (r.a) ka thënë: “Të mësoj diçka prej diturisë dhe më pas t’ia shpjegoj atë dikujt tjetër është më e dashur për mua, sesa të kem pasurinë e gjithë botës dhe ta përdor atë në rrugën e Zotit.”

Vepra “Trashëgimtarët e Profetëve”, prkth. Zaid Shakir

Postime të ngashme

%d bloggers like this: