Disa fjalë dhikri me shumë vlerë

  • Fjalët që e çlirojnë zemrën nga lidhja me këtë botë: La ilahe illa Allah (Nuk ka zot tjetër, përveç Allahut).
  • لا إله الا الله
  • Fjalët që e nxjerrin frikën prej zemrës: La hawla ue la kuwtta illa billah (Nuk ka fuqi dhe ndryshim, përveçse nëpërmjet Allahut)
  • لا حول و لا قوة الا بالله
  • Fjalët që sjellin ëmbëlsi në zemër dhe largojnë shqetësimet: Allahumme salli ala sejidina Muhamed (O Allah lartësoje, nderoje Profetin Muhamed)
  • اللهم صل على سيدنا محمد

Postime të ngashme

%d bloggers like this: