Virtytet dhe dobitë e leximit të sures Ihlas

 

 

Përveçse është një nga suret më të shkurtra në Kuran, Surja El-Ikhlas është gjithashtu ndër suret më të memorizuara në botën myslimane. Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm apo jo, kjo sure përmban virtyte që nuk mund të gjenden askund tjetër. 

1.Shëmbëlltyra e recitimit të një të tretës së Kuranit

Ebu Seid El-Khudrij r.a. transmetuar:

أنه سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددها, فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن

“Një burrë dëgjoi një burrë tjetër duke recituar (Sure El-Ikhlas) dhe ai po e përsëriste atë (në namazin e tij). Të nesërmen në mëngjes ai erdhi te Resulullahu s.a.s. dhe ia përmendi të gjithë historinë sikur e konsideronte leximin e asaj sureje si të pamjaftueshme. Resulullahu s.a.s pastaj u përgjigj: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Kjo (Sure El-Ikhlas) është e barabartë me një të tretën e Kur’anit.”                                                                                (Sahih El-Buhari)

Në një hadith tjetër,

Resulullahu s.a.s. u tha shokëve të tij: “A është ndonjë prej jush i paaftë të lexojë një të tretën e Kur’anit brenda një nate?” Ata (sahabët) e konsideruan të vështirë dhe thanë: “O Resulullah, cili prej nesh ka mundësi ta bëjë këtë?” Profeti s.a.s. ka thënë: “(Surja El-Ikhlas) është e barabartë me një të tretën e Kuranit”             (Sahih El-Buhari)  

Pse shpërblimi është i barabartë me një të tretën e Kuranit? 

Surja El-Ikhlas përfshin parimet më themelore të Jurisprudencës, pra shpalljen e Njëshmërisë së Allahut, legjislacionin e ligjit islam dhe sqarimin e adhurimit dhe praktikave islame. Kjo sure shpjegon gjithashtu se të gjitha çështjet e adhurimit dhe praktikave vlejnë vetëm me sinqeritetin dhe pastërtinë e qëllimit dhe me besimin se Allahu duhet të adhurohet i vetëm pa ortak.

2. Mbrojtja nga e keqja dhe magjitë e zeza

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاث مَرَّات‎

“Sa herë që Pejgamberi s.a.s. shkonte në shtrat çdo natë, i lidhte duart së bashku dhe i frynte pas recitimit (Sure El-Ikhlas), (Sure El-Felak) dhe (Sure En-Nas), dhe më pas i fërkonte duart mbi çdo pjesë të trupit të tij duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesa e përparme e trupit. Ai e bënte këtë tre herë.”  

3.Fitimi i dashurisë së Allahut

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية, وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال “سلوه لأى شيء يصنع ذلك”. فسألوه فقال لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا.

Pejgamberi s.a.s. dërgoi (një njësi ushtrie) nën komandën e një njeriu që udhëhiqte shokët e tij në namaz dhe e përfundonte leximin e tij me (Sure El-Ikhlas). Kur u kthyen (nga beteja), ia përmendën atë Pejgamberit s.a.s. Ai u përgjigj (atyre): Pyeteni atë përse e bën këtë. Ata e pyetën dhe ai tha: “Unë e bëj këtë sepse përmend cilësitë e të Gjithëmëshirshmit (Er-Rrahman) dhe më pëlqen ta lexoj atë (në namazin tim). Pejgamberi s.a.s. u tha (atyre): “Thuajini atij se Allahu e do atë”. (Sahih El-Buhari)

 

Në të vërtetë, të gjitha suret në Kuran kanë domethënie të veçantë dhe janë plot urtësi dhe merita. Një prej tyre janë virtytet e mëdha të sures El-Ikhlas. Me këtë mirëkuptim, lutemi së bashku që Allahu të na rrënjos dashurinë ndaj sures El-Ikhlas me shpresën se ajo do të na ndihmojë në ruajtjen e sinqeritetit të qëllimit tonë në të gjitha çështjet tona. 

Postime të ngashme