Urtësia e ditës

“Nëse njeriu e fillon ditën dhe mbrëmjen e tij duke mos pasur asnjë shqetësim tjetër, por vetëm se të kënaqë Allahun, atëherë Ai do t’ia plotësojë të gjitha nevojat dhe do t’ia lehtësojë të gjitha vështirësitë. Ai do t’ia pastrojë zemrën robit të Tij për hir të dashurisë që ka për Të, zemra e tij vazhdimisht do ta përmendë të Madhërishmin dhe ai do të ketë energjinë e mjaftueshme për t’i kryer të gjitha detyrimet fetare.”

Postime të ngashme