Lidhja shpirtërore me vendlindjen

I Dërguari i Zotit (s.a.s.) fliste gjithmonë me dashuri për vendlindjen e tij. Ndërsa ishte në rrugën e tij për në Medinë gjatë udhëtimit të tij të migrimit, Profeti (s.a.s.) qëndroi në një kodër të ngritur me pamje nga Meka dhe tha: “Betohem në Zot, Meka, nga të gjitha tokat e Zotit, ti je më e madhja dhe më e dashura për Të! Nëse nuk do të isha dëbuar me forcë prej teje, nuk do të largohesha kurrë!” Dashuria e Profetit për vendlindjen e tij nuk pushoi kurrë, sepse ajo strehonte Shtëpinë e Zotit, Qaben dhe gëzonte një pozitë të privilegjuar te Zoti i gjithësisë.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: