Unë shkoj të ulem me sahabët dhe tabiinët…

Abdullah bin Mubarekut i thanë njëherë: “Pse nuk ulesh me ne pasi mbarojmë faljen?”

Ai u tha: “Unë shkoj të ulem me sahabët dhe tabiinët!”

Të çuditur i thamë: “Si mund të ulesh me ta, ndërkohë që ata kanë ndërruar jetë të gjithë?”

Ai iu përgjigj: “Unë shkoj dhe lexoj diturinë që kam grumbulluar dhe mes saj gjej transmetimet dhe veprat e tyre. Çfarë do të bëj me ju? Ju uleni dhe përgojoni njerëzit!”

Nëse nuk e ndërron shoqërinë e keqe nga e cila mund të rrethohesh, atëherë ti do të përfundosh i ndryshuar prej saj, por kjo mund të të kushtojë shumë në fund. Zgjidhi me urtësi shokët, mentorët dhe njerëzit me të cilët kalon kohën.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: