Tre situatat që shejtani kërkon ta pengojë njeriun nga veprimi i së mirës

Ndërsa Profeti Musa (a.s.) ishte në një tubim, Iblisi erdhi i veshur me një pelerinë me kapuç që ndryshonte në ngjyra. Kur djalli iu afrua, ai hoqi pelerinën, u ul dhe erdhi te Profeti Musa duke i thënë: “Paqja qoftë mbi ty!”

Musai u përgjigj: ‘Kush je ti?’

Ai tha: ‘Unë jam Iblisi’.

Musai i tha: “Asnjë përshëndetje nga Allahu për ty, çfarë të solli këtu?” Djalli i tha: “Unë erdha t’ju përshëndes për shkak të statusit tuaj të lartë pranë Zotit.” Musai i tha: “Ç’është kjo që ke veshur?” Iblisi u përgjigj: “Unë e përdor atë (pelerinë) për të kapur zemrat e bijve të Ademit.”

Musai pyeti: ‘Çfarë është ajo gjë, që nëse një njeri e bën, do të të mundësojë ta marrësh atë në rrugën tënde?’

Ai u përgjigj: ‘Nëse ai e do veten dhe i konsideron veprat e tij (të mira) të shumta’.

Unë ju paralajmëroj nga tre gjëra:

Së pari, kurrë mos jini vetëm me një grua që nuk është e lejuar për ju. Sepse sa herë që dikush e bën këtë, unë personalisht e shoqëroj dhe e përdor për ta joshur.

Së dyti, kurrë mos i premtoni Allahut diçka përveçse ta përmbushni premtimin tuaj. Sa herë që dikush i premton Allahut diçka, unë personalisht e shoqëroj atë për ta penguar nga përmbushja e premtimit të tij.

Dhe kurrë mos caktoni një shumë parash për të dhënë bamirësi, përveçse sigurohuni që ta përdorni atë shumë po në bamirësi. Sa herë që dikush merr një shumë parash për t’i dhënë për bamirësi, unë personalisht e shoqëroj për ta bindur që të mos e japë.

 

*[Ibn Ebi el-Dunja në Maka’d el-Shejtan, 1 1/47]*

Postime të ngashme