Tre thënie nga Imam Gazaliu

– Mësuesi është si qëndistar, e nxënësi është vendi i qëndisjes. Pa qëndistarin nuk bëhet qëndisja
– Mësuesi është si druri, e nxënësi hije. A mund të jetë hija e drejtë nëse druri është i shtrembër?
Për këtë arsye është thënë:
“Mos fol për moral, por shih si vetë sillesh,
Turpi mbi ty bie, nëse kështu shtiresh.”

|Imam Gazali|
Ihjau Ulumi’d Din

Postime të ngashme

%d bloggers like this: