Të duash për hir të Allahut

Shumë shpesh kur dikush fillon të bëhet serioz në lidhje me fenë, shqetësimi i tij për shfaqjet e jashtme të besimit mund ta bëjë atë të zvogëlohet në shqetësimin e tij për prindërit, familjen dhe miqtë. Kjo lind nga një keqkuptim i asaj që do të thotë të duash vërtet Allahun.
“Dhe ata që besojnë janë më të fortë në dashurinë e tyre për Allahun.” (Kuran 2: 165)

Pra, cila është kjo dashuri e fortë për Allahun?

Është të duash për hir të Allahut. Besimtar është ai që ka dashuri të fortë për bashkëshorten e tij nga dashuria e fortë për Allahun, dashuri për fëmijët e tij nga dashuria e fortë për Allahun dhe dashuri për krijimin e Zotit si shprehje e dashurisë së tij për Allahun.

Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, përcolli të njëjtin mesazh: “Kush do për Allahun dhe urren për Allahun, jep për Allahun dhe kush refuzon për Allahun – ky është një person që ka plotësuar besimin e tij.” (Ebu Davudi)

Postime të ngashme

%d bloggers like this: