SYNETET E HAXHIT

Synetet e Haxhit janë të shumë, por në vazhdim do t’i theksojmë disa nga ato:

 1. Pastrimi për të hyrë në ihram.
 2. Veshja e ihrameve (izarit dhe ridasë), të cilët është mirë që të jenë të rinj dhe të bardhë.
 3. Parfumosja para se të vishet ihrami dhe falja e dy rekateve namaz, për të dyja gjinitë.
 4. Është synet që sa më shumë të përsëritet telbija.
 5. Tauaful kudum (i arritjes).
 6. Që sa më shumë ta shtojë salavatin mbi Profetin s.
 7. Përshëndetja e Gurit të Zi të Qabesë.
 8. Zbulimi i krahut së djathtë të ihramit, vetëm për burra, gjatë tavafit në të gjitha sjelljet.
 9. Vrapimi mes dy shenjave të gjelbra, gjatë kryerjes së sa’jit.
 10. Ta ruajë gjuhën nga bisedat e padobishme edhe nëse janë të lejuara, gjithashtu nga fjalët e pahijshme, sepse ruajtja e gjuhës nga fjalët e ndaluara është vaxhib.
 11. Bujtja në Muzdelife Natën e Bajramit.
 12. Falja e namazit të sabahut në kohën e vet në Muzdelife, pastaj udhëtimi për në Mina, para se të lindë dielli.
 13. Gjuajtja e guralecëve ditën e parë të bëhet prej kohës së lindjes së diellit e deri në zenit.
 14. Në ditët tjera gjuajtja e guralecëve të bëhet mes zenitit dhe perëndimit të diellit.
 15. Burrat ta thonë telbien me zë aq të lartë sa të mos i pengojnë dhe shqetësojnë të tjerët.
 16. Tavafi farz (tauafuz-zijareti) të bëhet ditën e parë të Bajramit.

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: