VAXHIBET E HAXHIT

Në vazhdim do t’i përmendim vaxhibet e Haxhit të cilat janë:

1. Saji mes Safasë dhe Meruesë[1]. Allahu xh.sh. ka thënë:

إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

‘Safa’ dhe ‘Merve’ janë nga shenjat (për adhurim) e Allahut, e kush e mësyn shtëpinë për Haxh (Qabenë) ose për Umre (vizitë jashtë kohës së Haxhit), nuk është mëkat për të t’i vizitojë ato dyja (të ecë në ato dy vende). E kush bën ndonjë të mirë nga vullneti (jo detyruese), s’ka dyshim se Allahu është Mirënjohës, Dijeplotë.” (Bekare: 158)

Gjatë kryerjes së Sajit, haxhiu duhet të ecë në këmbë dhe nuk lejohet bartja e tij nëse për të nuk ka arsyetim juridik. Nëse haxhiu nuk ecën dot në këmbë dhe për të nuk ka arsyetim, detyrohet me therje të kurbanit.

2. Zgjatja e qëndrimit në Arafat prej zenitit, ditën e Arafatit deri pas perëndimit të diellit, me qëllim që të kapë edhe një pjesë të natës.

3. Qëndrimi në Muzdelife, qoftë edhe vetëm disa çaste pas sabahut ditën e Bajramit, por para lindjes së diellit, kurse bujtja në Muzdelife është synet.

4. Shtyrja e namazit të akshamit dhe të jacisë deri në Muzdelife dhe falja e tyre bashkërisht në Muzdelife në kohën e namazit të jacisë. Nëse haxhiu e ka falur namazin e akshamit rrugës duke shkuar në Muzdelife ose në Arafat, duhet ta përsërisë namazin e akshamit deri para mëngjesit.

5. Gjuajtja e guralecëve sipas rendit në ditën e caktuar, që të mos vonohet gjuajtja e çdonjërës në tjetrën gjatë tri ditëve.

6. Qethja e flokëve apo rruarja e kokës.

7. Therja e kurbanit për Haxhin kiran dhe temettu.

8. Therja e kurbanit të bëhet para qethjes apo rruarjes.

9. Tavafi i Lamtumirës (Ueda) për haxhilerët të cilët jetojnë jashtë mikateve. Ky tavaf nuk është detyrim për femrat që janë me të përmuajshmet femërore.

10. Që tauafuz-zijareti të bëhet gjatë tri ditëve të Bajramit, respektivisht deri para perëndimit të diellit, ditën e tretë.

11. Tri rrotullimet e fundit të tavafit.

12. Tavafi të fillojë nga Guri i Zi (Haxherul esued).

13. Sjellja të bëhet në të djathtë, do të thotë që Qabeja të ngelë në krahun e majtë.

14. Fillimi i sa’jit të bëhet nga kodrina e Safasë.

Dispozita e lënies së një vaxhibi, detyron me një dënim, që është therja e një kurbani dele apo kafshë të madhe për shtatë persona. Lënia e vaxhibit nuk e prish Haxhin, pavarësisht se a bëhet me qëllim apo nga harresa, e di se është vaxhib apo nuk e di, me përjashtim të lënies me qëllim, i cili konsiderohet mëkat.

[1]. Saji mes Safasë dhe Mervesë, te shkollat e tjera juridike është rukn i Haxhit.

Postime të ngashme