Myslimanët e parë

Personat të cilët e përqafuan të parët Islamin ishin:

Nga gratë: Hz. Hatixhe r. anha, bashkëshortja e Profetit Muhamed s.a.s.

Nga fëmijët: Hz. Ali Ibni Ebi Talib r.a, djali i xhaxhait të Profetit Muhamed s.a.s.

Nga burrat: Hz. Ebu Bekr r.a, shok fëmijërie me Profetin Muhamed s.a.s.

Nga robërit: Hz. Zejd bin Harith dhe Hz. Bilal el-Habeshi r. anhuma, shoqëruesit e Profetit Muhamed s.a.s.

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: