Mos u shoqëro kurrë me pesë lloj personash!

Këshillë nga Zejnul Abidin, nipi i Aliut radijall-llahu anhu.

Ebu Xha’feri Muhamed ibën Aliu thotë: “Më këshilloi babai im dhe më tha: “Mos u shoqëro kurrë me pesë persona, mos fol me ta e mos i shoqëro gjatë udhëtimit.”

Ebu Xhaferi thotë:

-I thashë: Tu bëfsha kurban o babai im, kush janë ata?

Më tha: “Mos e shoqëro mëkatarin, ngase ai të shet ty qoftë edhe për një kafshatë goje, e ndoshta edhe më pak se ajo.”

I thashë:

-O babai im, çfarë ke për qëllim me fjalën e ndoshta edhe më pak se ajo? Më tha: -Shpreson në diçka dhe nuk e arrin atë.”

Ebu xhaferi thotë: “I thashë:

-O babai im, e kush është i dyti?

Më tha: “Koprracin kurrë mos e shoqëro ngase ai të privon prej ndihmës nga pasuria e tij, atëherë kur ke nevojë më së shumti për të!”

I thash:

-O babai im, e kush është i treti?

Më tha: “Gënjeshtarin kurrë mos e shoqëro ngase çështja e tij është si pozita e shpresave dhe iluzioneve, të largon të afërmin dhe ta afron të largëtin.”

I thashë:

-O babai im, e kush është i katërti?

Më tha: “Budallanë kurrë mos e shoqëro ngase duke dashur të të bëjë dobi, ai të dëmton.”

Pastaj i thashë:

-O babai im, kush është i pesti?

Më tha: “Mos e shoqëro atë që shkëput lidhjet farefisnore ngase e kam gjetur se ai është i mallkuar në tre vende në Kur’an.”

 

Perktheu: Marius Tafani

© URTËSI.AL

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: