Mos harroni të sëmurët

Një nga bukuritë e Islamit është se ai ka një qasje gjithëpërfshirëse ndaj nevojave shoqërore. Dijetarët kanë pohuar se vizita e një personi të sëmurë është sunnet, ndërsa të tjerët madje kanë pohuar se kjo është një detyrim i përbashkët. Vizita që u bëhet të sëmurëve jo vetëm që nxit lidhjen e vëllazërisë, miqësisë dhe përkujdesjes, por ngjall tek ata ndjenja pozitive, u ngre moralin dhe i bën ata të ndihen më mirë.

Sipas transmetimit të Ebu Hurejres, Profeti (a.s) ka thënë: “Në Ditën e Gjykimit, Zoti i Madhëruar do të thotë:‘ O bir i Ademit! Unë isha i sëmurë dhe ti nuk më vizitove! ’Personi [duke u marrë në pyetje] do të thotë:‘ O Zot! Si mund të të vizitoj kur ti je Zoti i gjithçkaje që ekziston?! ’Zoti do të thotë:‘ A nuk e dini se filan robi Im ishte i sëmurë dhe nuk e vizituat atë? A nuk e dini se po ta kishit vizituar, do të më kishit gjetur me të? ’” (Muslimi).

Postime të ngashme

%d bloggers like this: