Me shishen e bojës deri në frymën e fundit

E kishin pyetur eruditin e madh të Islamit, Ahmed bin Hanbelin; Edhe ti po mban një shishe bojë shkrimi me vete?!

Ai u kishte thënë: “Do të jem me të (shishen e bojës) derisa të futem në varr.”

Të gjithë kemi nevojë për diturinë, pavarësisht moshës, mundësive dhe rrethanave të jetës. “Lexo!”

Postime të ngashme

%d bloggers like this: